За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 19 Юли 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходМатериали от вестник "Учителско дело"   Заглавие Автор Брой/Година
Какви са задълженията на работодателите при масови уволнения
Иван Кънчев- експерт в Юридическо направление
Брой -14 от 14 април 2008г.
Отворено писмо от трите учителски синдиката по повод тиражираните неистини в пресконференция на СРСНПБ с председател С. Шейнин.
-
Брой -14 от 14 април 2008г.
Как да ограничим щетите от плоския данък при ниските бюджетни заплати
Гиго Йорданов- гл- експерт в Централата на СБУ
Брой-13 от 07 април 2008г.
Учителският стаж на възпитателите в домовете за деца, лишени от родителски грижи
Иван Кънчев- експерт в Юридическо направление на СБУ
Брой-13 от 07 април 2008г.
Новата образователна структура на средното образование
-
Брой-13 от 07 април 2008г.
Откриване на процедура за започване на преговори за КТД и приемане на вътрешни правила за организация на работната заплата
Иван Кънчев- експерт в Централата на СБУ
Брой-13 от 07 април 2008г.
Какво трябва да знаят синдикалните организации при преструктуриране на мрежата от учебни заведения.
Роза Костова, Иван Кънчев- експерти в Централата на СБУ
Брой- 11 от 24 март 2008г.
Качеството на професионалното образование и обучение- анализ, изводи, препоръки
д-р Станка Ташева, Катя Минева
Брой – 10 от 17 март 2008г.
Какво трябва да знаят ОбКС на СБУ при съставянето на бюджетите на общините, училищата и детските градини в условията на делегираните бюджети
Гиго Йорданов - гл.експерт в Централата на СБУ
Брой- 9 от 10 март 2008г.
Наредба №4 от 16.04.2003г.за документите за системата на народната система
-
Брой -8 от 03 март 2008г.
Наредба№7 за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
-
Брой -8 от 03 март 2008г.
Наредба №3 от 18.02. 2008г.за нормите за преподавателска работа и реда на определяне числеността на персонала
-
Брой -8 от 03 март 2008г.
Наредба № 2 от 18.02.2008г.за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
-
Брой -8 от 03 март 2008г.
Постановление № 14 от 01.02.2008г. за изменение и допълнение на Постановление №104 от 2003г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала
-
Брой – 7 от 25 февруари 2008г.
Познаваме ли нормативните документи, които гарантират контролната дейност на представителите на СБУ при въвеждането на делегираните бюджети
Иван Кънчев - експерт в СБУ
Брой – 7 от 25 февруари 2008г.
Нормативните документи, които трябва да познава и спазва училищният директор при приложението на делегираните бюджети
-
Брой- 6 от 18 февруари 2008г.
Решение 20 от 21 януари 2008г.
-
Брой – 5 от 11февруари 2008г.–
Основни положения на организацията на „Учител на годината”
-
Брой – 2 от 21 януари 2008г.
Колективното трудово договаряне
Иван Кънчев - експерт в направление "Трудово-правна защита"
Брой – 1 от 14 януари 2008г.Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©