За Синдиката на българските учители

Актуална информация

Дейности


КонференцииДокументи

Карта на сайта

    Събота, 24 Октомври 2020 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходКонференции   Тема Дата Място Партньори
Балканска конференция на тема: “Младите учители - привличане и задържане в професията и мотивация за членство в синдикалните организации” - с участието на учителските синдикати от Балканските страни - Босна и Херцеговина, България, Македония, Словения, Сърбия
23.01.2014
хотел “Рила”, гр.София
Синдикат “Образование” на КТ “Подкрепа”
Регионална среща и обучение по проект „Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства”
17.12.2013
гр. Кюстендил
Фондация "Европейски Институт"
Регионална среща и обучение по проект „Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства”
16.12.2013
гр. Самоков
Фондация "Европейски Институт"
Регионална среща и обучение по проект „Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства” - общините Берковица, Монтана, Вършец и Враца
05.12.2013
град Берковица
Фондация "Европейски Институт"
Национална кръгла маса на тема: “Ролята на синдикалния актив за придобиване на компетентности от педагогическите кадри за възпитаване на децата и учениците в дух на демократично гражданство”.
21-22.11.2013
Централата на СБУ, гр. София
Фондация “Конрад Аденауер”
Представителен форум на тема: "Ролята на институциите и гражданското общество за гарантиране правата на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България - страна-членка на ЕС".
16.10.2013
гр. София, х-л "Шератон"
Фондация "Фридрих Еберт"
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕМА: „ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ“
22.04.2013
гр. София, х-л "Родина"
КНСБ
Научно - практическа конференция "Преход към модерно образование" - трета сесия
21.11.2013
Големия салон на БАН
Българската академия на науките, Обществената Европейска академия за иновации
Регионална работна среща и обучение за ЕС на преподаватели от основното и средното образование
    по проект „Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства”
   
7.11.2013
гр. Сливен
Фондация „Европейски институт”
Регионална работна среща и обучение за ЕС на преподаватели от основното и средното образование
    по проект „Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства”
   
5-6.11.2013
гр. Ямбол
Фондация „Европейски институт”
„Интеркултурното образование" - Първата регионална конференция
12.11.2013
град Ловеч
Фондация "Фридрих Еберт"
Научно - практическа конференция "Преход към модерно образование" - втора сесия
01.11.2013
Големия салон на БАН
Българската академия на науките, Обществената Европейска академия за иновации
Научно - практическа конференция "Преход към модерно образование" - първа сесия
26.06.2013
Големия салон на БАН
Българската академия на науките,Обществената Европейска академия за иновации, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Асоциацията на индустриалния капитал в България
Влиянието на интернет върху степента на политическото участие - д-р Ирена Тодорова - Конференция „МЛАДИТЕ ХОРА И ВЛИЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ НА ГРАЖДАНСТВЕНОСТ”
29.10.2013
зала "Десислава", х-л "България", гр. София
Фондация „Конрад Аденауер”
Насърчаване и развитие на младежката социална активност чрез образование за демократично гражданство и образование по права на човека - доц. д-р Захари Захариев,СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ -
    Конференция „МЛАДИТЕ ХОРА И ВЛИЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ НА ГРАЖДАНСТВЕНОСТ”
   
   

29.10.2013
зала "Десислава", х-л "България", гр. София
Фондация „Конрад Аденауер”
РОЛЯТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
    НА ГРАЖДАНСКИ ЦЕННОСТИ У ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ - д.ик.н.Янка Такева, Председател на СБУ - Конференция „МЛАДИТЕ ХОРА И ВЛИЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ НА ГРАЖДАНСТВЕНОСТ”
   

29.10.2013
зала "Десислава", х-л "България", гр. София
Фондация „Конрад Аденауер”
Препоръка на Комитета на министрите към страните - членки по Хартата на Съвета на Европа за образование за демократично гражданство и образование по правата на човека - Конференция "„МЛАДИТЕ ХОРА И ВЛИЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ НА ГРАЖДАНСТВЕНОСТ”
29.10.2013
зала "Десислава", х-л "България", гр. София
Фондация „Конрад Аденауер”
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС - Национална конференция "Младите хора и православната църква"
10.10.2012г.
гр. София, хотел България, зала Десислава
Фондация "Конрад Аденауер"
Национална конференция "Младите хора и православната църква"
10.10.2012г.
гр. София, хотел България, зала Десислава
Фондация "Конрад Аденауер"
"Съвременното образование - изпреварващ фактор на бъдещия устойчив свят"
22.05.2012 г.
гр. София
ЕВРОПЕЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИИ; МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА-ВИЕНА; АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ-СОФИЯ;
"Час за Европа"
18-19 май 2012 г.
гр. Враца
Фондация "Европейски институт"
"Час за Европа"
16-17 май 2012 г.
гр. Пловдив
Фондация "Европейски институт"
"Час за Европа"
7-8 май 2012 г.
гр. София
Фондация "Европейски институт"
"Моето първо работно място"
05.10.2011 г.
гр. София, хотел България, зала Десислава
КНСБ; ФОНДАЦИЯ "ФРИДРИХ ЕБЕРТ" - БЮРО БЪЛГАРИЯ
"Жените в политиката"
04.10.2011 г.
гр. София, хотел България, зала Десислава
КНСБ; ФОНДАЦИЯ "ФРИДРИХ ЕБЕРТ" - БЮРО БЪЛГАРИЯ;
"Подготовка и квалификация на кадрите за образованието в контекста на Европейската стратегия 2020"
17-18 юни 2011 г.
гр. Бургас, Морска градина, Културен център "Морско казино"
Министерство на образованието, младежта и науката; Община Бургас; Фондация "Конрад Аденауер"
"Европа 2020 и българските образователни измерения"
28-29 април 2011 г.
гр. Варна
МОМН, Община Варна, Фондация Конрад Аденауер
"Оценяване в образованието"
20.04.2011 г.
хотел "България", град София
Балканско сдружение по образование и педагогика - България; Фондация "Фридрих Еберт"
"Условията на труд - фактор за заболеваемостта на учителите в средното образование"
19.04.2011 г.
хотел "Родина", град София
КНСБ
"Укрепване на доверието между образование и медии"
19-20 март 2011 г.
Хотел Рила - Боровец
СБУ; МОМН
"Философия на училищното образование"
14.01.2011 г.
зала Десислава, хотел България, гр. София
Синдикат на българските учители; Фондация "Конрад Аденауер"
"Продължаващото обучение на учителите - гаранция за качеството на образованието"
03-04 декември 2010 г.
гр. София
Синдикат на българските учители; Синдикат Образование КТ "Подкрепа"; СУ "Св. Климент Охридски"; СРСНПБ - Софийската организация; Фондация "Европартньори" 2007 Академия за образователни иновации; Община Враца; Община Кърджали;
"Проблеми на професионалното образование днес и перспективите утре"
10.11.2010 г.
гр. София, хотел България, зала "Десислава"
Фондация "Конрад Аденауер"
"Възпитание в морални ценности"
29.06.2010 г.
хотел "България", гр. София
Национален съюз "Безопасност и охрана", Областна администрация София-град, Областна администрация София-област, фондация "Конрад Аденауер"
Да опазим децата на България - насилието сред и върху деца и младежи.
29.04.2010 г.
хотел "Шератон"
Национален съюз "Безопастност и охрана"
Организационна култура и поведение в управлението на училищата и детските градини - фактор за качествено образование.
11.02.2010 г.
хотел "България"
Фондация "Фридрих Еберт"
Образователната реформа за деца със специални образователни потребности - между илюзиите и реалността.
11.12.2009 г.
хотел "Феста"
Фондация "Конрад Аденауер"
Образованието и пазара на труда.
13.11.2009 г.
хотел "България"
Фондация "Конрад Аденауер"
Образованието - лек за икономическата криза.
06.11.2009 г.
КНСБ
Фондация "Конрад Аденауер"
Средното образование - развитие, перспективи и решения.
08.10.2009 г.
КНСБ
КНСБ
Отражението на икономическата криза в образованието и положението на жените учителки. Политики за равнопоставеност.
29.05.2009 г.
хотел "Феста"
Фондация "Конрад Аденауер"Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©