За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 02 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Поздравление от Пламен Димитров - Президент на КНСБ по повод 5 октомври

СКЪПИ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ,
    СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ СИНДИКАЛИСТИ,
   
    На 5 октомври българските учители, за осма поредна година, отбелязват ДЕНЯ НА УЧИТЕЛЯ, присъединявайки се към своите колеги от над 100 държави от всички континенти.
    Това е празник на хората, които изначално стоят в основата на житейския ни избор и успех; на хората, които формират мисловния капацитет, самочувствието, творческата и интелектуална мощ на всяка нация.
    Но бъдещето на нацията се определя и от социалния статус на учителите, на които все още държавата и обществото ни са в дълг.
    Трудностите за тях произтичат до голяма степен от необходимостта да се поддържа достатъчно високо качество на обучението в условията на ограничено финансиране, а този факт поражда слабости в образователната система, съществени празноти във фундаменталната подготовка на завършващите средно образование.
    Предстои приемането на Бюджет 2014 г. и в него увеличаването на средствата за образование е повече от наложително.
    Добра новина са обещаните от Правителството допълнителни 9.4 милиона лева за малките училища, с които ще бъде елиминирана несправедливостта със замразените по принуда възнаграждения на учителите в тях. Това не решава кардинално проблемите, възникнали с делегираните бюджети, но е начин, с въвеждане на допълнителни коефициенти, да се търси удовлетворително решение.
    През декември т.г. се очаква да влезе за разглеждане от Министерския съвет поредният проект на Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка.
    Повече от очевидно е, че причините за сегашното състояние на образователната система се крият в остарялата нормативна уредба, в продължилите години наред неуспешни експерименти.
    Последните години поставиха на дневен ред необходимостта от нейното преосмисляне не само у нас, но и в образователните системи на държавите от целия ЕС.
    Бъдещето на образованието е във все по-тясното обвързване с пазара на труда, а той е пряко зависим от качеството на образованието. В този смисъл идеята за въвеждане у нас на задължителни часове по кариерно развитие още след 4 клас вероятно не е лишена от основание.
    Тук бих искал да благодаря на ръководството на СБУ за мащабно провежданата и особено дейна политика не само в защита на интересите на българското учителство, но и в търсенето и утвърждаването на съвременния , модерен модел образователна система.
    Развитието на обществото ни зависи от високоотговорната, благородна и съзидателна работа на българския учител - едно от главните условия децата ни да получат силно, отговарящо на националните традиции и на европейските изисквания образование, за да бъдат конкурентноспособни на своите европейски връстници.
    БЛАГОДАРЯ ВИ, БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ
    Благодаря ви за всеотдайността, с която изпълнявате своята велика мисия – изграждането на бъдещото поколение, изграждането на утрешна България!
   
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
   
   
   
    ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
    ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©