За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Трябва ли учителите да престояват 8 часа в учебното заведение

Във връзка с многобройните сигнали за това, че директори на училищата налагат на учители да престояват 8 часа в учебното заведение, когато нямат конкретна регламентирана заетост, ви предлагаме пояснението на Министерството на труда и социалната политика, поискано от Синдиката на българските учители. МТСП – Изпълнителна агенция “Главна инспекцията по труда”, са единствено оторизирани и компетентни да дават отговори на въпроси от такъв характер. Ето и техният отговор:
   
    Уважаемо госпожо председател,
   
    Във връзка с отправеното от вас запитване относно продължителността на работното време на педагогическия персонал в средното образование, Ви отговаряме следното:
    Нормалната продължителност на работното време на педагогическите кадри от системата на средното образование, е до 40 часа седмично и до 8 часа дневно, съгласно чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда. Същевременно, поради особения характер на педагогическия труд, следва да се има предвид и Наредба №5 от 14 май 2002 г. за нормите за продължителната преподавателска работа и нормативите численост на персонала в системата на народната просвета на МОН. Освен за изпълнение на нормативно определената му задължителна преподавателска работа, учителят трябва да бъде в училището за участие и в други, регламентирани в седмичния план общи мероприятия, като педагогически съвет, родителска среща, методическа сбирка и др. Ако за деня няма такива мероприятия, учителят може да бъде извън училището, да се подготви за следващия учебен ден.
    Следователно, в 8-часовото работно време, освен задължителната преподавателска работа, се включват и други компоненти. Затова не следва да се задължават учителите непременно да престояват в училище по 8 часа на ден.
    С писмо № 06-00-231 от 16.10.1995 г. на МОНТ относно продължителността на работното време на учителите е изяснено, че: “изрично е забранено на директорите да задържат учителите по 8 часа на ден в училище, когато няма конкретни служебни задължения. След изпълнение на преподавателската си заетост и участие в останалите задължителни за тях форми - педагогически съвет, родителски срещи, методически сбирки, възпитателна дейност, консултации с ученици, както и на други конкретни задачи, възложени им от работодателя, учителите следва да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес”.
    Директор: /п/
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©