За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Експертна група започва работа по проект за наредба за кариерно развитие на учителите


   
    По искане на Синдиката на българските учители, на 30 септември т.г., в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество /ОСТС/ в системата на средното образование. Представители на ръководството на МОН и експерти на министерството, председателят на СБУ - Янка Такева, експерти от Централата на синдиката и от останалите синдикати в образованието, както и от работодателските организации, дискутираха актуални проблеми на системата. Те обсъдиха въпроси, засягащи изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2008 г. и проекта за бюджет на образованието през 2009г., изпълнението на т. 68 от КТД за създаване организация и механизми за изпълнение на постигнатите договорености, бъдещето на Учителския пенсионен фонд /УПФ/и др.
    Социалните партньори взеха решение и бе сформирана експертна група, която да изработи проект за наредба за кариерно развитие на преподавателите в средното образование, която да дава възможност българските учители да получават възнаграждения, които да отразяват степента на тяхната професионална квалификация. Наредбата предвижда преподавателите да се разделят на пет нива според своя стаж и знания: младши учител, учител, главен учител, старши учител и учител методист, като целта е заплащането на техния труд да става на базата на оценка на качеството и на работата и квалификацията им.
    По време на обсъжданията бе изразена тревогата, че парите, отпускани съгласно 214 ПМС и Решение 601 от 16.09.2009г. на МС, няма да бъдат дадени наведнъж на учебните заведения. Министерство на финансите ще отпусне до 20 октомври едва 29 млн. лв., а останалите 21 млн. ще се получат от учебните заведения в края на тази календарна година.
    Представителите на СБУ за пореден път категорично заявиха, че размер под 5% от БВП за образование, няма да осигури нормален учебен процес, защото е налице повишаване на разходите за издръжка на училищата и предучилищните заведения. Многократно СБУ настоява в бюджета за 2009 г. стандартът за издръжка на ученик/дете в системата на средното образование да не бъде по-нисък 1700 лв.
    По време на това заседание на ОСТС, представителите на Министерството на образованието и науката поеха ангажимент да се подготви и изпрати писмо до регионалните инспекторати по образование към просветното министерство, които от своя страна да изискат от директорите на различните учебни заведения, стриктното спазване на Колективния трудов договор за системата на народната просвета. В подкрепа на становището на Синдиката на българските учители относно продължаване на дейността на Учителския пенсионен фонд, МОН ще изпрати писма и до Йордан Христосков, управител на НОИ и до министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, която е и председател на Надзорния съвет на УПФ. Участниците в тристранката обсъждаха още възможностите за премахване на нередностите, свързани с прилагането на делегираните бюджети, както и изработването на ясен механизъм за определяне размера на средствата за заплащане труда на работещите по външното оценяване в училище.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©