За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 02 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Народни представители от ДПС обещаха да застанат зад искането на СБУ - актуализацията на стандарта за 2009 г. да гарантира възпитателните функции на системата

На 15 октомври т.г. се състоя деловата среща на председателя на СБУ г-жа Янка Такева и експертен състав на Синдиката с народните представители от парламентарната група на ДПС – Лютви Местан – зам.- председател на парламентарната група на ДПС и председател на Комисията по образование и наука към 40-то Народно събрание и д-р Хасан Адемов- председател на Комисията по труда и социалната политика към 40-то Народно събрание.
    Г-жа Такева мотивира с конкретни експертни разчети необходимостта от корекция на проектобюджета за средното образование за 2009 г., като подчерта категорично, че със санкции системата не може да се реформира. Искането на СБУ за: нарастване на процента от брутния вътрешен продукт за страната, заделян за образование, увеличаване на единния разходен стандарт на дете/ученик, обезпечаване със стандарт на полуинтернатните групи и извънучилищните звена за работа с деца, като неделима част от учебно-възпитателния процес, преразглеждане на размера на стандарта за общините, във връзка с по-обективното определяне на средства за делегираните от държавата дейности, увеличаване на работните заплати на работещите в системата на средното образование, осигуряване на целеви средства за лична квалификация на учителите в размер на 0,8% от годишния размер на средствата за работна заплата на педагогическия персонал, финансово обезпечаване на Наредбата за кариерно развитие, въвеждане на ваучери за храна за работещите в системата на средното образование, връщане на целево заделени средства за допълнителни плащания за 24 май, 15 септември и Коледа, разширяване на програмното финансиране на МОН, бе представено и в писмена форма на вниманието на депутатите.
    На срещата г-н Местан акцентира, че вътрешното свиване на системата на средното образование през тази година е надминало очакванията и че въвеждането на делегираните бюджети, наред с позитивните си ефекти е породило безспорно и много негативни - недостигът на средствата, заложени в стандарта е дискредитирал възпитателната функция на българското училище - отказ от целодневна организация на работа, от полуинтернатни групи, извънкласни дейности, съкращаване на психолози и педагогически съветници, намаляване на непедагогическия персонал в училищата и влошени санитарно-хигиенни условия. Мерките, които се предприемат на сегашния етап за преодоляване на отрицателните тенденции според него са недостатъчни. Той пое ангажимент при подготовката на политическата позиция на ДПС по проектобюджета 2009 г., в частта за образование да бъдат използвани анализи и изводи на СБУ за проблемите в хода на реформата и стабилна актуализация на стандарта за следващата година, която да гарантира най-вече възпитателните функции на системата, задължението по сигурността и здравето на децата и обещания от правителството ръст на заплати на заетите в сектора.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©