За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ВАЖНО!!!

Днес, 14 януари 2009г., се проведе отраслов съвет в Столична община с дневен ред:
    1. Отчет за изпълнението на бюджет 2008 по изпълнението на делегираните държавни дейности.
    2. Обсъждане на Проектобюджет 2009 за средното образование / училища, детски градини и обслужващи звена/.
    3. Разни.
   
    Взеха се следните решения:
    1. Социалните партньори в Столичния отраслов съвет приемат направения отчет по бюджет 2008
    2. Задължава Дирекция „Образование” към Столична община на следващия отраслов съвет да направи задълбочен анализ на положителните и отрицателните тенденции при въвеждането на делегираните бюджети в средното образование
    3. Задължава Дирекция „Образование” към Столична община да уведомява социалните партньори и същите да участват при провеждането на съвещания с районните администрации, с директорите и др.; да предоставя на социалните партньори необходимата информация по водената кореспонденция с районните администрации, с директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена
   
    По точка 2 социалните партньори в столичния отраслов съвет одобряват предложението на ресорния зам-кмет, г-жа Йорданка Фандъкова, за дофинансирането на столичната образователна система, касаещо охраната на училищата, детските градини; предписанията за привеждане в годни за употреба аварийните изходи в училищата с цел опазване живота и здравето на децата и дофинансиране на маломерните паралелки в училища в крайградски райони на София
   
    По точка 3 се приеха предложенията, направени от Синдиката на българските учители:
    1. Директорите на училищата и детските градини да предоставят на Дирекция „Образование” личните си планове, касаещи личната квалификация на учителите, съгласно т.31 от НКТД.
    2. на заседанията на Столичния отраслов съвет да бъдат канени представители на Столичния регионален инспекторат
    3. до м.март да се актуализират вътрешните правила за работната заплата в столичната образователна система /училища, детски градини и обслужващи звена/, съгласувани със синдикалните организации, съгласно чл.5, ал.2 от Наредба N2 за работните заплати, с цел отстраняване на клаузи, които не са в интерес на колективите.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©