За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Програма НОИ – 2009 ХОТЕЛ САМОКОВ, БОРОВЕЦ


   
    Уважаеми господа,
    През настоящата 2009 години хотел Самоков, Боровец ще работи по програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация
    Доплащането за пълен храноден, туристическа такса и застраховка е :
    - за легло в двойна стая - 29,50 лв на ден.
    - за единична стая – 55,00 лв на ден
    Такса за резервация – 15,00 лв., заплаща се еднократно.
    Необходими документи за постъпване за профилактика и рехабилитация :
   
    1. Медицинско направление в два екземпляра.
    То се издава от лекуващият лекар ( образец №119 А ) . В него трябва да са отразени заболяването на лицето, за което е необходимо то да проведе рехабилитация, медицинските мотиви за лечението, съответните медицински изследвания, придружаващите заболявания.
    Медицинското направление е валидно до един месец от датата на издаване.
   
    Медицинското направление се придружава от:
    - за инвалидите – експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), като провеждането на рехабилитацията трябва да бъде в определения срок на инвалидността;
    - за намиращите се във временна неработоспособност – копие от болничния лист, с който им е разрешен отпуск за временна неработоспособност и е вписан санаторно-курортен режим;
    - за претърпелите трудова злополука – разпореждането за приемане на злополуката за трудова;
    - за лицата с професионална болест – експертно решение за признаване на професионална болест.
    2. Лична амбулаторна карта и медицинската документация, удостоверяваща настоящето и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
    3. Документ, удостоверяващ осигурителните права на лицето – издаден от ТП на НОИ по постоянен адрес.
    4. Направена от лицето резервация за заведение за профилактика и рехабилитация. Териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) разполагат с информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в заведенията, както и с информация за контакти с тях.
    5. Документ за самоличност.
    Въз основа на изброените документи определено длъжностно лице на ТП на НОИ (по постоянен адрес на лицето) издава удостоверение в два екземпляра. Удостоверението се издава до 10 работни дни преди датата на започване на профилактиката и рехабилитацията.
    С всички изброени документи, в зависимост от конкретния случай, лицето постъпва за профилактика и рехабилитация в хотел Самоков.
   
   
    Хотел Самоков, Боровец ще приема пациенти със следните заболявания:
   
    Заболявания на периферната нервна система:
   
    -посттравматични – в подходящ стадий за рехабилитация, състояния след операция;
    -възпалителни - радикулити, плексити , неврити;
    -дегенеративни – сколиози, дископатии, дискова херния;
    -полиневропатии – токсични, вегетативни, диабетна;
    -миастения гравис.
    Заболявания на дихателната система:
    - неспецифични хронично протичащи заболявания в компенсиран стадий.
    Заболявания на опорно двигателния апарат :
    - дегенеративни – остеоартрози, артропатии – подагра, амилоидоза, дископатии;
    - възпалителни – бурсити, тендинити, миозоти, фиброзоити, състояния след ставно ендопротезиране и след асептични некрози;
    -ревматоиден аттрит в ремисия, болест на Бехтерев, синдром на Райтер
    Противопоказания
    - сърдечно съдови заболявания: състояние след прекарани инфаркт на миокарда, сърдечна декомпенсация, артериална хипертония II и III стадий;
    - състояния след прекаран мозъчен инсулт;
    - дихателна, бъбречна или чернодробна недостатъчност;
    - декомпенсирани еднокринни заболявания;
    - злокачествени заболявания;
    - туберкулоза; остър стадий на инфекциозни заболявания;
    - кожни и венерически заболявания; психични заболявания; епилепсия;
    - бременност;
    - болни, които не могат да се обслужват сами.
   
   
   
   
    В съответсвие със заболяването на пациентите ще бъдат предписвани някои от следните процедури ( мин 5 на ден ) :
    Индивидулани инхалации с различни генератори;
    Кинезитерпевтични процедури -
    групова лечебна гимнастика, индивидуални кинезитерпевтични прицедури, аналична гимнастика, лечебна гимнастика със специализирани методики, екстензионн атерапия,
    гимнастика в закрит басейн, частичен масаж, масаж със специализирани техники, вкл. акупресура, озонотерапия, подводен масаж)
    Хидротерапевтични процедури, топлолечебни п-ри
    цяла вана с питейна вода с лекарстевени/природни продукти, частична вана на горни /долни крайници, перлена вана,водолечение в закрит басейн., частична кална апликация, луголечебни процедури на апликация.
    Електротерапия
    терапия с високочестотни ел.магн. вълни на едно поле и на повече полета, процедури с нискочестотни ( средночестотни ) токове, вкл. електрофореза, електростимулация ( електрогимнастика ) на паретични и хипотрофични мускули, порцедури с токове на дарсонвал, ултразвук на едно поле, ултразвук на повече полета
    Светлиннолечебни процедури
    облъчвания със солукс, общи еритемни УВЛ обл и др.,
   
    За резервации и контакти:
    Боровец, хотел Самоков, тел 0750 32306, 32032 , факс 0750 32309, моб. 0886 181666
    www.saмоkov.com , e-mail: samokov@netbg.com
   
   
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©