За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ПИСМО ДО МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

Изх.№276 /24.04.2009г.
    ДО
    МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
    НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
   
   
   
   
    УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
   
    Синдикатът на българските учители беше официално предупреден, че г-н Пламен Орешарски - министър на финансите е подготвил проект на ПМС, с който за системата на средното образование през м. май 2009 г. ще се утвърдят разходи в размер на 80 % от определените със Закона за държавния бюджет за 2009 г. Направеният анализ на бюджета на средното образование за 2009 година, намален с 20% показва, че размерът на средствата ще бъде крайно недостатъчен. Недостигът на средства за образованието в общините ще бъде изключително висок. Това ще доведе до системно забавяне изплащането на трудовите възнаграждения, спиране на социалните плащания, недостиг на пари за вода, горива и енергия, медикаменти, храна и за осигуряване на задължителните санитарно-хигиенни изисквания за децата, а оттам и до сериозно смущаване на учебния процес.
    Синдикатът на българските учители счита, че тази рестриктивна политика към системата на средното образование е недопустима, независимо от икономическата ситуация в страната.
    Не бива изкупителна жертва да бъдат децата и учениците. Убедени сме, че трябва да се полагат сериозни грижи към най-беззащитните слоеве в обществото - децата и учениците. Те не могат да излязат по площадите, недопустимо е да стават жертва на недоимъка в страната ни.
    Ето защо категорично настояваме:
    1. Правителството да гарантира условия за равен шанс и равен достъп на всяко българско дете за постъпване в училище;
    2. Незабавно да се отхвърли от Вас като министър-председател и от Министерския съвет предложеният проект на ПМС от министъра на финансите г-н Пламен Орешарски.
    3. За първото шестмесечие да се осигурят средства за средното образование в размер на 90 % от определените със Закона за държавния бюджет за 2009 г.
    4. Чрез акт на Министерския съвет да се разреши ползването от 1 юли т.г. на задържаните 10 % от средствата за системата на средното образование, (чл.17 от ЗДБРБ 2009 г) определени със Закона за държавния бюджет за 2009 г.
    5. През второто шестмесечие на 2009 г. да бъдат въведени в системата на средното образование задържаните от финансовия министър г-н Пламен Орешарски програми и преведени средства за:
    • Диференцирано заплащане, модул „Кариерно развитие на учителите”;
    • Транспортните разходи на учителите;
    • Безплатните учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ класове за учебната 2009/2010 г.;
    • Защитените и средищните училища в Република България.
   
    Уважаеми г-н Министър-председател,
   
    Вярвам, че ще направите всичко необходимо за да осигурите по доброто бъдеще на децата и учениците.
    Вие можете!
    Разчитаме и вярваме на Вас.
   
    С уважение,
   
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
   
    (Янка Такева)
   
    ГЙ/ГЙ
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©