За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

На 27 май 2009г. се състоя Отраслов съвет за тристранно сътрудничество с участието на всички социални партньори и доц.д-р Даниел Вълчев, министър на образованието и науката при следния дневен ред:
    1. Разглеждане и приемане на Модул „Кариерно развитие на учителите”
    2. Проблеми, свързани с бюджета на средното образование за 2009г.
    3. Разни
   
    По т.1
    Ръководството на Синдиката на българските учители настоя на срещата да бъде стартиран Модул „Кариерно развитие на учителите” поетапно, както следва:
    - от 01.07.2009г. – старши учител
    - от 01.10.2009г. – главен учител
    Разочарованието на Ръководството на Синдиката на българските учители дойде от това, че работодателските организации се опитаха да създадат проблем при определянето на правилата за старши учители, което създаде напрежение в дискусията.
   
    По т.2
    Министерството на образованието и науката докладва, че над 47,9 % от учебните заведения са раздали допълнително трудово възнаграждение в навечерието на 24 май. Очаква се около 25 – 30% от учебните заведения, които имат възможност спокойно да боравят с делегираните бюджети, да дадат увеличение на работните заплати на персонала от 01.07.2009г. Голяма част от учебните заведения са направили това увеличение от 01.03.2009г.
    Благодарение на позицията на Синдиката на българските учители и социалните партньори бе преустановено искането на Министерството на финансите за допълнителното намаляване на бюджета с още 15 %.
    На базата на проведено съвещание на 22.05.2009г. социалните партньори се обединиха около това да се изпрати писмо с искане за ползване и на задържаните 10 % от средствата на системата за средното образование, съгласно чл. 17 от ЗДБРБ за 2009г.
   
    По т. Разни
    Министерството на образованието и науката уведоми, че са постъпили предложения от Общинските съвети на общините за закриване на около 80 училища. Ръководството на Синдиката на българските учители отправя апел към Председателите на Общинските координационни съвети да положат грижи за нашите синдикални членове съгласно политиката на СБУ от училищата, които предстоят за закриване.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©