За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Успешен старт на социалния диалог в образованието

На 25 август т.г. се състоя първият за тази учебна година Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. Той бе открит от министъра на образованието, младежта и науката Йорданка Фандъкова. В заседанието взеха участие представители на трите синдиката в системата на средното образование, на работодателските организации и на частните училища в страната, експерти от просветното министерство. Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева поздрави министър Фандъкова и нейния екип и пожела успешна работа на Отрасловия съвет.
    По първа точка от дневния ред се приеха Правила за организацията и дейността на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, които бяха съобразени с предложенията на СБУ за представителство в съвета и за начина на вземане на решенията. Експерти от Министерството на образованието, младежта и науката /МОМН/ представиха информация за състоянието на модул „Кариерно развитие” от Национална програма „Диференцирано заплащане”. Обяви се, че средствата в размер на 11 500 000 лв. са осигурени и има готовност за стартиране на модула от 01.10.2009 г. Взе се решение за сформиране на работна група за последни доуточнявания по елементите на модула, която трябва да представи готовия вариант за разглеждане и приемане от извънреден Отраслов съвет на 17.09.09 г.
    По точка трета от дневния ред СБУ представи свое становище за възможностите за синхронизиране на механизмите за определяне на диференцираното заплащане на учителите и на директорите на училищата с цел, сближаване на средните стойности на получавани суми от директори и учители. Бе решено да се сформира работна група, която в срок до 30.10.09 г. да направи предложения за съответните промени в програмата.
    Социалните партньори бяха запознати и с изпълнението на националните програми. Така например, за учебници и учебни помагала на учениците са осигурени 25,3 млн. лв.; за закуска и мляко на всеки ученик в началния курс, както и за децата в подготвителните групи и класове – 25,3 млн. лв.; за модул “Без свободен час” – 3,3 млн. лв. Отблокирани са от новото правителство програмите за ритуализация на училищния живот – 4,5 млн. лв. и за „Роден език и култура зад граница” в размер на 2,9 млн. лв. Вече са стартирали с осигурено частично финансиране програмите, свързани с оптимизацията на училищната мрежа, квалификацията на педагогическия персонал и на директорите на училищата, за енергийна ефективност, за създаване в училищата на достъпна архитектурна среда за деца със специални педагогически потребности и обновяване на спортната база и др. Предстои да стартира първия стълб на модула за кариерното развитие на учителите - 11 500 хил. лв. и на други проекти на обща стойност 43,6 млн. лв.
    Във връзка с промени в Наредба № 11 за прием на ученици в държавните и общинските училища, членовете на Отрасловия съвет утвърдиха предложените от МОМН предложения, като се взеха предвид и направените от Синдиката на българските учители, отразени в становище, отнасящо се до технологията на приема и работните графици.
    Отрасловият съвет реши следващото заседание да бъде на 02.10.2009 г. Предвижда се тогава да се обсъди предложението на СБУ за промени в Наредба № 2/18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета. Дневният ред включва информация от МОМН за началото на учебната година - брой учебни заведения, брой паралелки, брой учители; за реализирана квалификация на учители от средствата 0.8% договорени в КТД от 30.06.2008 г.; за реализираните и финансирането на текущи проекти по структурните фондове. Ще бъде представена от МОМН и бюджетната рамка за 2010 г в частта и за системата на образованието. Отрасловият съвет премина в конструктивен дух на толерантност и професионализъм, и стана добро начало на бъдещото социално сътрудничество в сферата на средното образование.
    УД
   
   
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©