За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

Днес 18.09.2009 г. на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в МОМН, се прие модула „Кариерно развитие” на учителите.
    Той обхваща учителите в детските градини и учителите и възпитателите в училищата и обслужващите звена, по - чл.33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП в системата на народната просвета.
    Общият брой на старшите и главните учители е 65 576, в това число:
    • старши учители – 59 488;
    • главни учители – 6088.
    Длъжността старши учител се заема от всички учители (професионален бакалавър, бакалавър и магистър) с професионален опит - десет и над десет години стаж.
    Средствата по модул „Кариерно развитие се предоставят за заплащане на допълнително трудово възнаграждение за длъжностите, както следва:
    • за старши учител – 50 лв. месечно, в това число и осигурителни плащания
    • за главен учител – 100 лв. месечно, в това число и осигурителни плащания.
    Получените средства за допълнителното трудово възнаграждение по този модул се изплащат ежемесечно от 01.10 – 31.12.2009 г., заедно с месечната работна заплата.
    От 01.01.2010 модулът „Кариерно развитие” продължава с новия закон за Държавния бюджет на Република България за 2010 г.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©