За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

Уважаеми колеги,
   
    Като имаме предвид, че модул „кариерно развитие” се въвежда за пръв път и съществува възможност за възникване на проблеми в учебните заведения при въвеждането му ви съветваме:
    Всички учители, които отговарят на условията за заемане длъжността „старши учител”, а именно – висше образование с образователно квалификационна степен „професионален бакалавър”, бакалавър” и „магистър” и десет години учителски трудов стаж най-късно до 11.11.2009г. да подадат заявление до директора на детското или учебно заведение за изявено желание за заемане на длъжността „старши учител”.
    За пореден път напомняме, че учителите и възпитатели с полувисше образование и степен „специалист по...” са приравнени към образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър по...” съгласно §5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование (ДВ, бр.112, 1995 г. и § 32 от Преходни и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование от 2007 г.) и имат право да бъдат старши учители и възпитатели.
    Предупреждаваме ви, че ако в определения срок не се подадат заявления има опасност директорите да не ви включат в списъка за заемане на тази учителска длъжност.
    В определения срок едновременно трябва да бъдат подадени и заявленията с изявено желание за кандидатстване за учителската длъжност „главен учител” от имащите право на това.
   
    С уважение,
   
    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
   
    (ЯНКА ТАКЕВА)
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©