За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Акценти от провеждането на Двадесет и деветия синдикален съвет на СБУ

На 18 декември 2009 г. бе проведен Двадесет и деветият синдикален съвет на Синдиката на българските учители, в който взеха участие над 240 синдикални активисти, представители на ОБКС на СБУ от цялата страна, членовете на Изпълнителния комитет, на Централната контролно-ревизионна комисия, на Националния стачен комитет и на националните секции на синдиката, както и гости, сред които доц. Иванов - експерт от 41-то Народно събрание, директори от страната - номинирани в Третия национален конкурс на СБУ „Най-добър социален партньор - директор”, представители на дирекция „Образование” на Столична община. По време на дискусиите бяха разгледани актуални за системата на средното образование проблеми, както и въпроси, поставени от участниците в Синдикалния съвет.
    Годишният форум на СБУ бе посветен на темата: „Условията на труд на учителите по време на икономическа криза”, по която основен доклад изнесе Янка Такева, председател на СБУ. Кои са белезите и аспектите на икономическата криза, както и социалните аспекти на нейното влияние върху образованието бяха сред разгледаните основни проблеми.
    Световната финансова и икономическа криза, която сериозно засегна и нашата страна, има различни аспекти: финансов, икономически, социален и духовен, бе посочено в доклада. Задържане бюджета за образование, намаляване на капиталовите разходи за общините, опасност от задържане на работните заплати и на социалните плащания в системата на образованието, несигурност и нестабилност на работното място, влошаване на квалификацията и на условията на труд на учителите, са сред специфичните й за образованието измерения. Финансовата и икономическата криза не само възражда с особена острота проблема за бедността, но му придава нови измерения, а Европейската комисия обяви 2010 г. за Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване, напомни председателят на СБУ. Кои са пътищата за смекчаване на социалните аспекти в образованието в условията на икономическата криза, качествените условия на труд - основа на успеха
    на учебните заведения, изводи и препоръки за осигуряване на качествено образование в условията на финансова и икономическа криза, образованието като стратегия за икономическо възстановяване и растеж, бяха основни акценти в презентацията на г-жа Янка Такева.
    Върху реалностите влияят стратегиите и политиките, които правителствата формират и прилагат, затова е необходима споделена отговорност между държавните институции, работодателите и синдикатите По този начин политиката, в частност - социалната политика, действително се превръща в продуктивен фактор, бяха сред основните изводи и препоръки за осигуряване на качествено образование в условията на финансова и икономическа криза.
    Доброто управление на учебното заведение, училищата и детските градини бе сред основните акценти, поставени от председателя на СБУ г-жа Янка Такева. Тя подчерта, че от изключително значение е качеството на организационната култура в управлението, която освен подобряване на организацията на учебно-възпитателния процес в класната стая, включва като решаващи фактори културата на човешките взаимоотношения и зачитането на човешкото достойнство, както и добрият психоклимат в колектива и в учебното заведение.    Правителството, социалните партньори и неправителствените организации трябва активно да се ангажират със: запазване и грижа към държавното образование, които да получават политическа подкрепа и статут, подчертано бе в доклада. Не по-маловажни са необходимостта от обществена ангажираност за ролята и мястото на училището в социално-икономическото развитие на страната, от подпомагане и осигуряване укрепването и засилването ролята на социалния диалог и колективното договаряне, както и образователните политики да бъдат част от социалните и от икономическите политики, защото образованието е актив за цялото общество. Необходим е обществен и икономически консенсус, единомислие, че инвестициите в образованието са полезни не само за възстановяването на икономиката, но и за осъществяване дългосрочен икономически растеж, бе сред основните препоръки в доклада. Инвестициите в образованието са инвестиции в развитието на човешкия потенциал - сфера, в която образованието, човешкия капитал, икономиката и инвестициите са неразривно свързани, напомни в заключение председателят на СБУ г-жа Янка Такева.
    Като изключително актуална и навременна бе определена темата за условията на труд на учителите по време на икономическа криза от участниците в Двадесет и деветия синдикален съвет на СБУ, които споделиха свои ежедневни проблеми. В по-голямата си част те бяха свързани с конкретни казуси, свързани с управлението на учебните заведения и управленческата култура. По време на дискусиите бе конкретизирано, че през идващата 2010 г. СБУ ще организира в сътрудничество с фондация „Конрад Аденауер” и проведе няколко национални конференции, посветени на теми, свързани с управлението в средното образование, създаването на добър психоклимат в учебното заведение и ролята на директора и на синдикалния лидер в организацията на управлението. /Подробна информация за работата на Двадесет и деветия синдикален съвет на Синдиката на българските учители четете в брой № 1 на вестник „Учителско дело”, който ще излезе на 11 януари 2010 г./
    На Двадесет и деветия синдикален съвет на СБУ бяха гласувани и единодушно приети Решения, предложени от Изпълнителния комитет на СБУ и допълнени от членовете на Синдикалния съвет.
    Решенията на Двадесет и деветия синдикален съвет на СБУ ще бъдат изпратени по електронната поща на всички председатели на ОбКС на СБУ в страната.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©