За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

Днес 21.01.2010 г., в Министерството на образованието, младежта и науката, се проведе първото за 2010 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.
    В работата на Отрасловия съвет, освен основните социални партньори взеха участие и:
    • представители на Министерството на земеделието и храните - зам.министър Димитров
    • представители на Министерството на културата – г-н Джуров
    • представители на Министерство на финансите – г-жа Мотева
    • представители на Националното сдружение на общините в Република България – г-жа Дачева и г-н Базитов
    По време на заседанието бе направен отчет за изпълнението на бюджета за средно образование за 2009 г.; отчет за въвеждането на модул „Кариерно развитие” ; и впоследствие представен бюджета за 2010 г.
    Бяха обсъдени възникналите проблеми на учебните заведения към Министерство на земеделието и храните, както и проблемите с някои общини, при предоставянето на средствата от делигираните държавни дейности.
    При проведената дискусия, се откроиха със своята деловитост и конструктивност становищата на Синдиката на българските учители, като в края на Отрасловия съвет се приеха предложените от г-жа Янка Такева решения:
    • МОМН да предостави до края на месец февруари на социалните партньори справка за точния размер на преходните остатъци от бюджет 2009 г. (включително и за бюджетите на детските градини).
    • МОМН да предостави справка на училищата, в които през 2009 г. са изплатени или неизплатени: допълнително материално стимулиране в края на годината; допълнително трудово възнаграждение във връзка с празници; СБКО и осигурено работно облекло. Като задължителна част от информацията е да се посочат и причините за неизплащенето.
    • МОМН да направи анализ за изпълнението на бюджет 2009 г. в частта му държавни дейности и да се отбележат слабите места ( пр. - финансирането на училища с маломерни и слети паралелки; необходимостта от дофинансирането им от страна на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и др.). Въз основа на анализа да се набележат съответните политики за разрешаването на тези проблеми.
    • Да се сформира работна група, която да направи допълнения в указанието на МФ и МОМН, по делигираните бюджети, които да осигурят - прозрачност, отчетност и контрол при тяхното изпълнение.
   
    Следващият Отраслов съвет ще се проведе през втората половина на месец февруари 2010 г.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©