За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Синдикатът на българските учители проведе работни срещи в гр. Ямбол и гр. Сливен

На 5-6 ноември 2013 г. в град Ямбол и на 7 ноември в град Сливен в изпълнението на проект „Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства”, бяха проведени поредица от регионални работни срещи със синдикалния актив на Синдиката на българските учители. Участие в срещите взеха председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, както и лектори от Фондация „Европейски институт”. Осъществените работни срещи в рамките на реализирания проект са част от изпълнението на политиките на СБУ за подобряване на качеството на образованието чрез повишаване на квалификацията на българските учители. Допълнителни подробности за работните срещи и разискваните теми можете да прочетете в брой 34 на вестник „Учителско дело” от 11 ноември 2013 г.
    На 6-ти ноември т.г. в град Ямбол председателят на Синдиката на българските учители – д.ик.н. Янка Такева се срещна с кмета на града г-н Георги Славов. По време на срещата бяха обсъдени ключови въпроси свързани с подобряване на социалното партньорство с местната власт в община Ямбол, в това число подобряване на статуса на учебните заведения в рамките на общината, както и въпросите свързани с повишаването на авторитета на българският учител и най-вече засилването на ангажимента на местната власт за провеждането на политики насочени към повишаване на квалификацията на учителите. Съществено място бе отделено на необходимостта от разработване и последващо изпълнение на местна стратегия на община Ямбол за намаляване на броя на отпадащите ученици от образователната система, както и създаването на условия за качествено образование в рамките на общината.
    В рамките на деня (06.11.2013 г.) д.ик.н Янка Такева се срещна и с областния управител на област Ямбол – г-н Николай Пенев.
   

На среща при областният управител на област Ямбол - г-н Николай Пенев


    Бяха обсъдени въпроси свързани с необходимостта от засилване на ролята на областната управа за запазването на мрежата от учебни заведения в рамките на областта. Сериозно внимание бе отделено на необходимостта да бъдат запазени учебните заведения разположени непосредствено в т.нар. гранични райони на страната. По време на срещата бе дискутирана и възможността за разработването на областна стратегия на област Ямбол за ограничаване на отпадането на ученици от образователната система в рамките на областта.
    В ранния след-обяд на 06.11.2013 г., д.ик.н. Янка Такева проведе три последователни работни срещи – с Началника на РИО на МОН Ямбол – г-жа Татяна Петрова; с учителският колектив на СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Ямбол, както и с директори представители на Сдружението на директорите в средното образование от общините Ямбол и Тунджа.
    И на трите срещи бяха разисквани въпроси относно разпределението на средствата за средно образование съгласно заложените параметри в проекта за държавен бюджет за 2014 г.; въпроси свързани с разпределението на допълнително отпуснатите от правителството 9,4 млн. лв. за увеличение на учителските заплати в училищата, детските градини и извънучилищните образователни звена; въпроси свързани с увеличението на единните разходни стандарти – особено за професионалните училища и за учебните заведения за деца със СОП, както и публикуваните от Министерски съвет списъци на защитените и средищни училища в Република България.
    В края на деня (06.11.2013 г.) бе проведена и пресконференция с журналисти от местните и регионални медии.
    На 07 ноември с.г. в град Сливен, председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева се срещна със заместник-кмета на община Сливен – г-н Иван Славов. По време на срещата бяха обсъдени ключови проблеми свързани с повишаването на сигурността на българските учители работещи предимно с деца от ромски произход в рамките на община Сливен, както и необходимостта от засилване на социалното партньорство с местната власт за издигане на авторитета на българският учител и създаването на условия за качествено образование в рамките на общината.
    Допълнителни подробности за срещите четете и във в. „Учителско дело”.
    Димитър Асенов, експерт в Централата на СБУ
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©