За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мнения



Дейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година



                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
Вход



Новини   



-

Уважаеми колеги,
   
    На 5 май 2010 г., в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, при следния дневен ред:
   
    1. Информация за изпълнение на бюджет 2010 г за системата на средното образование. Проблеми от въвеждането и прилагането на системата на делигираните бюджети в училищата и детските градини.
    2. Осигуряване на квалификация на педагогическите кадри.
    3. Разни
   
    По точка 1 от дневния ред, Синдиката на българските учители в лицето на неговия Председател, отправи искане за следващия Отраслов съвет да бъде предоставена информация за равнището на работните заплати на работещите в системата на средното образование у нас, както и да бъде предоставена информация за изпълнението по учебни заведения на модул „Кариерно развитие на учителите”. В раздел ДОКУМЕНТИ/Документи, е публикувана справката предоставена от МОМН за изпълнението на бюджет 2010 г. за системата на средното образование.
    По точка 2 от дневния ред, от Синдиката на българските учители бе направено искане към МОМН за следващото заседание на Отрасловия съвет да бъде предоставена информация за проведените квалификационни курсове на учителите, както и да бъде посочено точното съотношение на използваните средства за квалификация между директорите и учителите от началото на 2010 г.
    В хода на самото заседание на Отрасловия съвет, бе взето решението да бъдат сформирани и 3 работни групи:
    • I работна група, за изработването на график за цялостното използване на полагаемия платен годишен отпуск до 2011 г., включително.
    • II работна група, за разработването на тематичен график за квалификацията на учителите.
    • III работна група, със задачата да направи пълен анализ относно спазването на модул „Диференцирано заплащане”.
   
    За допълнителна информация, четете вестник „Учителско дело”.
   


[Обратно към Новините]



Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©