За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности не се отнася за учебните звена в системата на Министерството на образованието, младежта и науката

На 14 април 2010 г. Министерският съвет прие Постановление № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности, обн. ДВ. бр. 32/2010 г.
    Постановление № 67 от 14 април 2010 г. не променя утвърдените годишни средства за работна заплата с вътрешните правила за работна заплата на съответното общинско или държавно училище, детска градина и обслужващо звено, както и условията и реда за определяне на размера на средствата за основните работни заплати и допълнителните трудови възнаграждения. Съгласно § 60, ал. 7 на Закона за държавния бюджет за 2010 г. чл. 1, чл. 2 и чл. 3 на Постановление № 67 от 14 април 2010 г., не се прилагат по отношение на разходите по единни разходни стандарти в системата на средното образование.
    Постановлението се приема на основание чл. 107а, ал. 7 и 8 от КТ, чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител и § 60, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©