За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Ползването на натрупания платен годишен отпуск


    В Централата на Синдиката на българските учители постъпиха много запитвания относно ползването на натрупания платен годишен отпуск.
    Още с поставянето на общественото внимание на въпроса относно натрупания платен годишен отпуск и евентуалната му загуба след края на 2010 г. Синдикатът на българските учители изпрати писма до Министър-председателя на Република България – Бойко Борисов, министъра на образованието, младежта и науката – доц. д-р Сергей Игнатов, министъра на труда и социалната политика – Тотю Младенов, председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта, спорта - Огнян Стойчков и до Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, в качеството й на председател на комисията по образованието в политическа партия „ГЕРБ”. В тях се поиска предвидените мерки да не прилагат за педагогическите кадри поради специфичния характер на работа в системата на народната просвета. Бяха проведени и допълнителни разговори с министъра на образованието, младежта и науката, като от негова страна се прие искането на СБУ ползването на натрупания до настоящия момент платен годишен отпуск, да продължи до края на учебната 2011-2012 година.
    Следователно в системата на средното образование се предвижда пълното изразходване на натрупания до настоящия момент платен годишен отпуск, да продължи до края учебната 2011-2012 година.
   
    Тъй като наближават летните месеци припомняме на председателите на синдикалните организации в учебните заведения, че съгласно чл. 46 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета те заедно с директорите трябва да изготвят план-графика за ползването на платените годишни отпуски на работниците и служителите.
    От страна на Министъра на образованието, младежта и науката, бе потвърдено, че директорът на съответно учебно-възпитателно заведение, няма право да пуска персонала в неплатен отпуск, докато същият не е изчерпил своя платен годишен отпуск. Очаква се също така и в най-скоро време, министър Сергей Игнатов да отмени писмото на доц. Даниел Вълчев, забраняващо ползването на платен годишен отпуск по време на учебната година.
    Припомняме и възможността, предвидена в чл. 176, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда, че когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и срокове по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.
    По този въпрос беше публикувана подробна трудовоправна консултация във вестник „Учителско дело”, бр. 32 / 26.10.2009 г.
   
    Плащане на първите три дни от отпуска поради временна неработоспособност
   
    Другите запитвания, които често получаваме се отнасят до заплащането на първите три дни от отпуска поради временна неработоспособност. По този въпрос трябва да имате предвид следното:
    Съгласно постигнатото споразумение в тристранния съвет се предвижда до 31 декември 2010 г. работодателят да поеме първите три дни от болничните, като за тях изплаща 70 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение.
    Това е една от предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, предизвикани от необходимостта да бъдат правно регламентирани антикризисните мерки в областта на социалното осигуряване.
    Към настоящия момент обаче не са направени необходимите законодателни промени в Кодекса за социалното осигуряване, като това се очаква да се случи съвсем скоро. До тогава изплащането на обезщетение поради временна неработоспособност се запазва по досега действащия механизъм.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©