За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЩЕ ЗАПОЧВА ОТ 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ДЕЦАТА

Правителството предлага промени в Закона за народната просвета, с които подготовката за училище да е задължителна от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Причините, които налагат предложеното изменение, произтичат от работната програма „Образование и обучение 2020” за изпълнение на Лисабонската стратегия.
   
    Въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас ще допринесе за намаляването на необхванатите и отпадащи от училище деца, както и за социализиране на децата, включително на тези, за които българският език не е майчин.
   
    Със законопроекта се урежда възможността за осигуряване на безплатен транспорт за децата и учениците от населено място, в което няма детска градина или училище, до най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където има детска градина или училище.
   
    С предложените промени се уеднаквява подходът към всички ученици до 16 години, които живеят в населени места без съответното училище. Прецизира се и понятието за „средищно училище”.
   
    Изменението ще разшири обхвата на дейностите, за които може да се използват имотите и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на звената от системата на народната просвета, и те да могат да се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.
   
    В документа се предлага увеличаване на размера на административно-наказателната отговорност за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължително обучение.
   
    По информация на Пресцентъра на МС


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©