За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 19 Юли 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

В брой 43/08.06.2010г. на „Държавен вестник” е публикувано Постановление №106 от 28.05.2010г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
    В чл. 124а се правят следните изменения и допълнения:
    Създава се нова ал.4:
    /4/Учителските и възпитателските длъжности по учебния предмет „физическо възпитание и спорт” в училищата, както и по спортна подготовка в спортните училища могат да се заемат и от лица с диплома за завършена степен на висше образование по съответната специалност и придобита квалификация „треньор” по съответния вид спорт”.
    Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©