За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Предизвикателствата пред продължаващото обучение на учителите в България

На 10 и 11 юни т.г. в СУ ”Св. Климент Охридски” се проведе национална конференция на тема: „Продължаващо обучение на учителите в България пред предизвикателствата на интеркултурния диалог, социалната солидарност и демократичните ценности”. Нейни основни организатори са Фондация „Европартньори 2007”, Синдикатът на българските учители, Академия за образователни иновации и др. Форумът се проведе в рамките на проекта „Продължаващо обучение на учители в България: предизвикателства, тенденции, перспективи, стратегии”, който се финансира от ГД „Образование и култура” към Европейската комисия. Целта на срещата е да се очертаят потребностите от продължаваща квалификация на учителите, необходима им за формиране у децата от предучилищна възраст до последния клас на средното училище на демократични ценности - толерантност, взаимопомощ, солидарност, съпричастност социална равнопоставеност и др.
    В работата на форума участваха учители, директори, представители на отдели по образование към общински администрации от София, Враца, Кърджали, Силистра, Берковица и др.
    Основения доклад на конференцията, съвместно разработен от професор Татяна Дронзина и г-жа Янка Такева, с тема „Продължаващото обучение на учителите пред предизвикателствата на демократичните ценности”, бе изнесен от председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева. В него бяха идентифицирани характеристиките на настоящата социообразователна ситуация в нашата страна. Очертаха се основните предизвикателства пред обучението на учителите през целия живот в областта на демократичните ценности и добрите европейски практики за справяне с тях. Г-жа Такева формулира и някои препоръки, които могат да допринесат за ефективния отговор на тези предизвикателства.
    С интерес бе посрещнат и споделения от Мая Игнатова (РИО Враца) професионален опит за значимостта на продължаващото обучение на учителите и връзката му с тяхното кариерно развитие – изследване на нагласите и възможностите за обучение на учители от община Враца. Този ден бяха презентирани и доклади свързани с работата на учителя в мултикултурна среда / г-жа С.Драйчева, Директор на ЕГ в гр. Враца/, медийното отразяване на темата за продължаващото образование на учителите /З.Соколова, журналист/.
    На следващия ден, преди началото на дискусията, доц. Емилия Евгениева говори за продължаващото обучение на учителите и предизвикателствата на социалната солидарност. А Ширин Сюлейман, директор на дирекция „Образование”, община Кърджали анализира процеса на интеграцията на всички деца в образователната система в Кърджали. В изложението си тя постави акцент върху предизвикателствата на учителите в детските заведения и училищата при работа в междуетническа и интеркултурна среда, като по-обстойно се спря на процеса на усвояване на българския език.
    След това участниците във дискусионен форум се разделиха в две работни групи: за мулти-културното измерение на продължаващото обучение на учителите; продължаващото обучение пред предизвикателствата на демократичните ценности.
    Повече за събитието и за направените предложение, можете да прочетете във в. „Учителско дело”.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©