За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 02 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Битката за обезщетението за безработица завърши с успех

С току що публикуваното (ДВ., Бр. 49 от 29.06.2010 г) изменение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли 2010 г. се премахва горната граница на размера на обезщетението за безработица, която беше на равнището на минималната работна заплата. Така, най-после бе премахната една несправедливост, засягаща всички работници и служители с брутни възнаграждения над 400 лв.
    Тази промяна е както резултат от ежегодните акции на КНСБ преди и по време на обсъждането на поредния годишен бюджет на ДОО, така и изпълнение на приетите след напрегнати и продължителни преговори между социалните партньори антикризисни мерки с ефект върху доходите на лицата и семействата.
    Прилагането на основната норма от Кодекса за социално осигуряване, според която безработните трябва да получат обезщетение, равно на 60 на сто от личния си среднодневен брутен осигурителен доход, върху който са внесени осигурителните им вноски, възстановява господството на основния принцип в осигуряването - пряка връзка между принос и права по отношение на всички осигурени лица. Така дори най-високо платените работници и служители, осигуряващи се върху максималния осигурителен доход от 2000 лв, в случай че останат безработни ще получат адекватно обезщетение 1200 лв. (60 на сто от 2000лв.).
    Изплащането на обезщетението за безработица, без административно определен таван, създава повече сигурност и дава по-добри възможности на лицата, останали без работа, и на техните семейства да преминат през периода до намирането на нова заетост, както и да се погрижат за съответната квалификация и преквалификация, с оглед намирането на нова работа.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©