За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 16 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

По искане на Синдиката на българските учители, на 21 септември т. г. в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе първото за тази учебна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе председателствано от министъра на образованието проф. Сергей Игнатов. По първа точка от дневния ред МОМН предостави подробна информация за подготовката на бюджета за образованието за 2011 г. Синдикатът на българските учители представи в писмена форма своите виждания по този бюджет - да бъдат осигурени допълнителни средства, необходими за квалификацията на учителите, за продължаване въвеждането на информационните технологии в училищата, за дофинансиране на средищни и защитени училища, както и за увеличаване средствата за капиталовите разходи. Председателят на СБУ Янка Такева, подчерта, че е крайно време да се даде на учебните заведения пълният размер на стандарта за издръжка на един ученик/дете, а, училищната да не се ползват за търговски цели, а само за социални дейности
    Тези искания на СБУ бяха подкрепени от всички социални партньори, членове на Отрасловия съвет. В тази връзка, на 23 септември в Централата на СБУ ще се проведе работна среща с тяхно участие за изработване на общо искане, което ще бъде внесено в парламентарните комисии - по бюджет и финанси; по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, както и в Министерството на финансите.
    По другите точки от дневния ред на заседанието, МОМН предостави информация, свързана със започването на новата учебна година. Всички училища са получили необходимата им училищна документация, учебници и учебни помагала, снабдени са с гориво. В първия учебен ден са отворили врати 2666 училища, в които броят на педагогическия персонал е 64 609 човека, а учениците са 726 593 в над 38 000 паралелки. Разбира се, предстои допълнително уточнение на тези данни след подписване на Образец 1.
    Следващият Отраслов съвет за системата на средното образование бе насрочен за първата половина на м. октомври. Той ще бъде изцяло посветен на бюджета за 2011 г.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©