За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   СБУ реализира пореден успешен проект в помощ на българското училище

На 7 октомври т.г. министърът на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов връчи дипломи на 60 изявени учители и директори от София, които преминаха обучение по „Програма за управление на конфликти, посредничество и съжителство в училище”. Тя стартира през февруари т. г., а партньори в реализирането й са Синдикатът на българските учители, Университетът в Гранада, Испания, и фондация „Европартньори 2007”.
    Пилотната за страната ни програма бе насочена към повишаване компетенциите на директори и учители в превенция на агресията и насилието, за посредничество при разрешаването на конфликти и за подобряване качеството на съжителството в училище чрез изграждане на трайни позитивни отношения между членовете на училищната общност. Тази програма изхожда от разбирането, че училището е и трябва да бъде институция, която обучава, възпитава и създава предпоставки за житейски успех. Резултатът е създаване на по-голям комфорт на учителите в тяхната професионална среда, а на учениците - възможност да изградят в себе си чувство за отговорност, умения за правене на избор и определяне на неговата цена. Крайната цел на програмата е установяване на позитивна атмосфера в училище като предпоставка за предоставяне на качествено образование на всички, превръщане на училищата в пространство на мира, където децата и учениците не само усвояват знания, но практикуват граждански добродетели и придобиват граждански компетенции, насочени към утвърждаване на нормите на култура на съжителството, на социалното включване и ненасилието.
    Обучението се осъществи на високо технологично ниво. Програмата бе базирана на интерактивни методи и използване на новите информационни и комуникационни технологии в учебния процес, а лекциите на чуждестранните преподаватели бяха осъществявани чрез видеоконференции при осигурен превод на български език. Участниците в курса задаваха въпроси и получаваха отговори в реално време.
    Празничната церемония по връчването на завършилите успешно курса, на диплома от Университета в Гранада, СБУ и Фондация “Европартньори 2007”, се състоя в залата в Централата на Синдиката. “Дойде най-важният момент, защото той увенчава усилията, които вие положихте по време на обучението - каза Янка Такева, председателят на СБУ, която откри тържествената церемония. - Вярваме, че като водещи директори и учители ще съдействате за решаване на проблемите в училище, за намаляване на негативите, които пречат на добрата учебна среда, както и за усвояването на знания, умения и отношения, които са едни от най-важните показатели за качеството на образователния процес. Вашето дистанционно обучение е ефективно, защото професорите от Университета в Гранада, експериментирали тази програма, отчитат много добри резултати.” Г-жа Янка Такева припомни, че българското образование е с високо качество, съпоставимо с останалите европейски държави – 86% от учителите са с висше образование, 25% имат професионално-квалификационна степен, а България е сред страните с най-голям процент завършващи средното си образование. Завършващите средното си образование български ученици са желани студенти, които показват високи резултати с държави като Германия и Япония. Страната ни е с изключително добре развит сектор на предучилищното образование и възпитание, който осигурява 74,3% обхват на децата, а новите политики на МОМН създават още по-добри възможности за децата в детските градини, подчерта Янка Такева.
   


“Поздравявам ви, защото не навсякъде учебните заведения могат да се похвалят с обучени лидери за превенция на насилието”, каза при връчването на дипломите проф. Сергей Игнатов. Той изрази своята вяра в доброто качество на българското образование и убеждението си, че то е устойчива система, която трябва да се надгражда. Министър Сергей Игнатов допълни, че програмата трябва да бъде използвана като възможност за квалификация на учители и директори от страната, като бъдат организирани центрове за обучителни ресурси и се използват възможностите на дистанционното обучение.
    Своите поздравления към участниците в програмата изрази и проф. Татяна Дронзина, университетски преподавател и управител на фондация “Европартньори 2007”. Тя представи по-нататъшни възможности за работа по проекти, насочени към тази тематика.
    По време на връчването на дипломите бе осъществена видеоконферентна връзка с обучители от Университета в Гранада - проф. Хорхе Боланьос и проф. Антонио Лозано, които поздравиха директорите и учителите за техните успехи и огромното им желание за работа, и заявиха намерението си да бъде създаден международен екип, включващ и представители на Министерството на образованието, младежта и науката и на Синдиката на българските учители, който да работи за развиване на културата на ненасилието в учебните заведения.
    “Опитът трябва да се споделя, защото това ни прави по-богати”, каза Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образование за София-град. Тя каза, че вече има проведени разговори за мултиплициране на опита на софийските директори и учители в останалите региони на страната. На свой ред, получилите своите дипломи директори и учители от столични учебни заведения изказаха своята благодарност към организаторите, решимостта си да работят по-нататък по проблемите за превенция на насилието в училище и заявиха готовността си за участие в по-нататъшни проекти и съвместна работа с колеги от страната и чужбина за разрастване културата на мира и превръщането на училището в добро място за всички, които учат и работят в него
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©