За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 16 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество

На 27 октомври 2010 г., в Министерството на образованието, младежта и науката, се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, при следния дневен ред:
    1. Обсъждане на Проектобюджета на Република България за 2011 г.
    2. Информация за училищните имоти по видове учебни заведения в страната и начин на стопанисването им.
    3. Разни.
    На заседанието бяха дискутирани основни проблеми по въпросите от дневния ред. Социалните партньори акцентираха отново върху необходимостта от увеличаване на средствата за средно образование и особено по мерките „Изплащане на обезщетения на персонала” и „Без свободен час” от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”.
    Детайлно бяха разгледани и въпросите, свързани с изпълнението на графиците на отпуските на учителите, с професионалното образование и с подготовката на кръгли маси в тази насока.
    Министерството на образованието, младежта и науката в лицето на г-жа Мариана Ламбова, уведоми синдикатите, че няма пречка за изплащането на средствата по допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година /диференцираното заплащане/, на местата, където все още това не е направено, както и за изплащането на допълнително възнаграждение за 1 ноември - Ден на народните будители.
    Тя подчерта, че работното облекло след изтичането на срока за износването му, трябва да се осигурява в съответствие с Наредбата за безплатно работно облекло и чл. 49 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета, приет на 29.06.2010 г.
    Едновременно с дискусиите в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МОМН, продължават и разговорите за проектобюджет 2011 г. в парламентарните комисии в 41-во Народно събрание.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©