За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   БЮДЖЕТ 2011 Партньорство за устойчива и авторитетна системаНа 27 и 28 януари в град Банкя до столицата се състоя традиционното семинарно обучение, посветено на бюджета за средното образование. То се провежда ежегодно в началото на януари и през тази година бе на тема: "Съставяне и приемане бюджета на средното образование за 2011 г." Обучението бе организирано от Синдиката на българските учители с участието на експерти от Министерството на финансите, Министерството на образованието, младежта и науката, регионалните инспекторати по образование в страната, Националното сдружение на общините в Република България и дирекциите "Финанси" в общините - областни центрове, членовете на Изпълнителния комитет и областните координатори на СБУ. Форумът за поредна година показа голямата съпричастност, доброто социално партниране, добрите резултати, които се получават в образованието, независимо дали е по пътя на социалното партниране, независимо дали е по пътя на социалния диалог или на колективното трудово договаряне, на създаване на нови политики, концепции за решаване на наболелите въпроси в образованието.
   

Нетрадиционно, тазгодишното семинарно обучение бе открито от зам.-министър на МОМН Милена Дамянова. Красимир Вълчев, главен секретар на МОМН говори за политиката на Министерството на образованието младежта и науката през 2011 г. за финансиране системата на средното образование. Мариана Ламбова-Маркова, и.д. директор на Дирекция "Финанси" в МОМН представи презентация на тема: „Анализ и оценка на изпълнението на бюджета за 2010 г. за държавните и общинските училища, детски градини и обслужващите звена в системата на средното образование. Презентацията на Дима Коцева, началник отдел в дирекция на МОМН бе посветена на нормативната уредба, свързана със заплащането на труда в системата на средното образование. Елисавета Паньовска, началник отдел “Квалификация на педагогическите специалисти” в Дирекция “Квалификация и кариерно развитие” на МОМН представи анализ за прилагането на системата на кариерното развитие на учителите и възпитателите през 2010 г. Мариана Мотева, държавен експерт в Министерството на финансите говори на тема: “Нормативна уредба на делегираните бюджети в образованието през 2011 г.”, а Коста Базитов, председател на Комисията по образование на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и заместник-кмет на община Варна представи акценти в подготовката на общинските бюджети за 2011 г.
    Обичайно на тези семинари участниците поставят конкретни въпроси, търсят решения на отделни казуси, споделят практики, правят предложения. За всички тях и още подробности за обучителния семинар посветен на бюджет за средното образование през 2011г. ще намерете в бр.5/7.02.2011г.на в. Учителско дело”.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©