За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 19 Юли 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

На 8 февруари 2011 г., от 11.00 часа в Министерството на образованието, младежта и науката – се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование при следния дневен ред:
    1. Отчет за изпълнение на Държавния бюджет в държавните и общинските училища за 2010 г.
    2. Обсъждане на бюджета и Единните разходни стандарти за 2011 г.
    3. Разпределение на средствата по видове програми и тяхното финансиране
    4. Обсъждане на указание за директорите на учебни заведения, представено от гл. секретар на МОМН – г-н Красимир Вълчев за прозрачност, контрол и отчетност на средствата по делегираните дейности
    5. Регламент на квалификационните дейности в системата на образованието
    6. Отчет за дейността на Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към МОМН с директор – г-жа Даниела Иванова
   
   
    Синдиката на българските учители, направи следните предложения по така обявения предварителен дневен ред:
   
    1. Считано от 1 март 2011 г., работните заплати в учебните заведения и детски градини да бъдат увеличени с 5 % - за сметка на средствата от преходните остатъци.
    2. Да се направи анализ и се потърси отговорност от директорите на училищата, в които преходния остатък е повече от 4 % от бюджета на учебното заведение, и има неразплатени разходи по диференцирано заплащане, лекторски, час на класния ръководител и др.
    3. Да се създаде работна група към МОМН, с участието на социалните партньори, която да внесе изменения и допълнения в Наредба № 4 – регламентираща дейността на ресурсните учители.
    4. Над 15 % от средствата по Единните разходни стандарти от Ресурсните центрове да се пренасочат към учебните заведения, в които се обучават деца със СОП.
    5. Да бъдат изработени от МОМН, препоръки за целесъобразно разходване на средствата от 23 лева на ученик за подобряване на материално-техническата база в училищата.
    6. В новия Закон за училищното образование да бъде предвиден задължителния и безплатен обхват на четири годишните деца в детските градини.
    7. Да се осигурят допълнително средства, както за училищата, така и за детските градини - по Програмата за изплащане на обезщетенията на персонала.
    8. Да се сформира с участието на социалните партньори работна група за изработване на Правила за контрол, прозрачност и отчетност на делегираните бюджети от директорите на училищата и детските градини.
    9. В работната група за развитието на политиките за квалификация на учителите, в която социалните партньори участват, да бъде включена и проф. дпн. Татяна Дронзина – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”; Университетите в Мадрид и Гранада, Испания; Университета в Астана, Казахстан;
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©