За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -На 25 февруари 2011 г. в град Стара Загора, Синдиката на българските учители проведе станалото вече традиция семинарно обучение на тема „Съставяне и приемане на бюджетите на учебните заведения в условията на делигирани дейности”, съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България и Решение 715 на Министерски съвет.
    Тема на семинарното обучение бяха и последните промени в Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда. Основни лектори бяха г-жа Марияна Мотева - МФ и г-жа Дима Коцева – МОМН.
   

Участниците в семинарното обучение с голяма тревога повдигнаха въпросите относно:
    • недостатъчния размер на Единните разходни стандарти и невъзможността да бъдат покрити всички разходи свързани с цялостната издръжка на учебните заведения.
    • Невъзможността вече трета поредна година да бъдат увеличени работните заплати, въпреки че съществуващата към настоящия момент нормативна уредба не възпрепятства този процес
    • Неизплащането на работно облекло, особенно на работещите в детските градини, възпрепятствано от кметовете на общини в региона
   
   

По вече поставените въпроси, ръководството на Синдиката на българските учители, изпрати писмо до – г-н Бойко Борисов – Министър председател на Република България; г-н Симеон Дянков – Вицепремиер и Министър на финансите; и проф. Сергей Игнатов – Министър на образованието, младежта и науката, в което отправи следните искания:
    • Учебните заведения да работят на 100 % от единните разходни стандарти
    • Да бъде въведено понятието „малко” училище, което да бъде и допълнително финансирано от Републиканския бюждети или Структурните фондове
    • Да се започне работата по прегрупирането на общините
    • Да бъде осъществено диференцирането на единните разходни стандарти на база на новото прегрупиране на общините
    • Да бъде разработен единен разходен стандарт за логопедичните центрове и работещите в тях логопеди, и бъдат увеличени в най-скоро време средствата за децата със специални образователни потребности интегрирани в масовите училища.
    Допълнителна информация, четете на страниците на вестник „Учителско дело.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©