За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 19 Юли 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

Уважаеми колеги, напомняме ви, че през настоящата 2011 г. за четиринадесети път Син­ди­ка­тът на бъл­гар­с­ки­те учи­те­ли ор­га­ни­зира На­ци­о­на­лен кон­курс "Учи­тел на го­ди­на­та". С ос­нов­ните по­ло­же­ния на ор­га­ни­за­ци­я­та на На­ци­о­нал­ния кон­курс "Учи­тел на го­ди­на­та" можете да се запознаете в раздел ДОКУМЕНТИ/Документи.


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©