За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   СБУ с конкретни предложения по актуални проблеми в средното образование

На 15 март т.г. в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе поредното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.
    Съгласно предложения дневен ред, социалните партньори изслушаха отчет на дейността на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието; информация за работните заплати в средното образование и възможностите за тяхното увеличаване; обсъждане на възможността длъжността „Треньор” да бъде включена в списъка на длъжностите по чл. 19, ал.2 от наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и точка – разни.
    Синдикатът на българските учители направи няколко предложения:
    - МОМН, съвместно със социалните партньори, да разработи и изпрати до директорите на учебните заведения писмо с цел подобряване планирането, контрола и отчетността на делегираните бюджети;
    - МОМН да разработи политика, свързана с обезпечаването на издръжката на учебните заведения в съответствие с непрекъснатото покачване на цените на горивата, отоплението и други до края на 2011 г.;
    - На следващ отраслов съвет да бъдат поканени представители и от Националното сдружение на общините в Република България с цел разработване на политики за увеличаване на Единните разходни стандарти за издръжка на дете/ ученик в училищата и детските градини и преструктурирането на четирите групи общини;
    - Във връзка с представената от Красимир Вълчев, главен секретар на МОМН, справка за постигнатия размер на средната брутна работна заплата на работещите в системата на средното образование към 01.01. 2012 г., ръководството на СБУ направи предложение, учебните заведения на базата на правомощията, които имат по делегираните бюджети, там, където има възможност, да пристъпят към увеличаване на работните заплати
    От подадена информация във връзка с наредбата за приема на ученици в държавните и общинските училища, стана ясно, че тя няма да бъде променена, което представителите на СБУ приеха с разочарование, поради това, че въпреки необходимото технологично време, МОМН не успя да отрази в наредбата предложенията, направени от директорите на професионалните гимназии по време на научно-практическата конференция „Проблеми на професионалното образование днес и перспективите утре”, състояла се на 10 ноември 2010 г.
    Във връзка с измененията на Наредба №1 от 23 януари 2009 г. за обучение на деца и ученици със СОП, продиктувани от активната позиция на членовете на СБУ в Ресурсните центрове, с цел подобряване а организацията на работа в Центъра и общообразователните училища, където те подпомагат обучението на децата със СОП, ръководството на СБУ изрази задоволството си от бързата и добре свършена работа, организирана от Пенка Иванова – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©