За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 16 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -На 19 април т.г.в София се състоя национална конференция на тема „Условия на труд – фактор за заболеваемостта на учителите в средното образование”. Форумът бе организиран от Синдиката на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Участниците в конференцията, сред които директори на училища и детски градини, учители от цялата страна, експерти от МОМН, научни работници в областта на здравеопазването и трудовата медицина, представители на областните управи София-град и София област - бяха приветствани от Президента на КНСБ - г-н Пламен Димитров и Председателя на Синдиката на българските учители – г-жа Янка Такева.
    Целта на форума бе да се обсъдят и разработят устойчиви политики, свързани с подобряване на условията на труд и повишаване качеството на управлението в средното образование, които да се вземат в предвид от МОМН при разработването на новата законово-нормативна уредба.
    Презентация на тема „Рискови фактори в българското училище, влияещи върху здравето на учителите – оценка, анализ и препоръки” представи проф. д-р Невена Цачева. За ролята на Изпълнителната агенция на Главната инспекция на труда говори Панайот Панайотов, началник отдел в главната инспекция, а проф. Любомир Иванов анализира „Стресът и насилието на работното място – ролята на комитети по условия на труд за подобряване на психо-физическото здраве на учителя”. Главният секретар на Министерството на образованието младежта и науката Красимир Вълчев презантира „Инвестициите в образованието – необходимост и предпоставки за подобряване условията на труд в училищата и детските градини.”
    За последвалата дискусия и направените предложения, които ще влязат в заключителен документ четете в брой 16 на вестник „Учителско дело” от 26 април. т.г.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©