За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Стартира обучение на членове на СБУ от столицата по мениджмънт на индустриалните отношенияОт 28 т.г. в град Банкя се състоя тридневно обучение на 25 учители от София, членове на Синдиката на българските учители, по проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното договаряне”. Той се осъществява от КНСБ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския социален фонд за България. Това е първият модул - „Основи на индустриалните отношения” от общо пет, след което успешно завършилите ги ще получат сертификат за завършена специалност „Сътрудник по управление на индустриалните отношения”.
    Присъстващите бяха приветствани от председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева, която подчерта, че усвоените компетентности по тази дисциплина са изключително благодатни от гледна точка на синдикалната дейност, която изисква добро познаване на социалните политики, умения за диалог и социално партниране и свързаната с тях законова база. Затова се предвижда в това отношение да бъдат много добре обучени и други активисти на СБУ.
    Г-жа Такева представи брошура, посветена на индустриалните отношения в Европа през 2010 г., подготвена наскоро от Европейската конфедерация на профсъюзите съвместно с Комисията по социалния диалог към Европейския парламент. В нея има препоръки за усъвършенстване на индустриалните отношения между работодателите и социалните партньори в лицето на синдикатите.
    Основен акцент в изложението на председателя на СБУ бяха някои нови моменти в колективното трудово договаряне в системата на средното образование. Синдикатът на българските учители предлага на национално равнище в КТД да се включи специален раздел, насочен към преодоляване на насилието върху учителите не само в класната стая, но и в цялостната професионална среда – взаимоотношенията с родителите, ръководствата на учебните заведения, в колективите и т.н. В тази връзка СБУ е изпратил до МОМН предложение за анекс към колективния трудов договор за отрасъл средно образование, който е съобразен и с препоръките на ЕС за преодоляване на насилието върху учителите. В друг анекс до просветното ведомство Синдикатът предлага в КТД да има още един допълнителен раздел - за преодоляването на феминизацията в средното образование. Приемането на такъв запис ще подпомогне разработването на балансиращи политики и конкретни мерки в това отношение – на национално, общинско и училищно равнище.
   

Във връзка с някои неясноти, свързани с безплатната храна и размера на платения годишен отпуск на непедагогическия персонал в предучилищните заведения, е подписан и анекс към Колективния трудов договор от 06.07. 2010 г. със Столична община /Вж. Сайта на Синдиката на българските учители, раздел „Документи”/. След регистрацията му в Националната инспекция по труда той ще бъде изпратен до всички председатели на ОбКС на СБУ в София.
    По програма обучението продължи с лекции на Емилия Маркова и Димитър Найденов, експерти в Централата на КНСБ за колективното трудово договаряне – същност, цели, правна рамка, технология и други, както за предмета и механизма за уреждането на колективните трудови спорове. Работата по групи, решаването на конкретни казуси и последвалите дискусии обогатиха участниците и в практически план. Те получиха и допълнителни учебни пособия и информационни материали. Следващите четири модула са на тема: Икономика, социална политика и мениджмънт; Икономика на труда; Трудови и осигурителни отношения; Колективно трудово договаряне и трудови спорове.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©