За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА Изменения на нормативни документи, публикувани в Държавен вестник от 01.07.2011 г. до 02.09.2011 г.

ДВ бр. 51 от 05.07.2011 г.
    - Министерски съвет, Постановление № 180 от 30 юни 2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
    ДВ бр. 58 от 29.07.2011 г.
    - Постановление № 211 от 21 юли 2011 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета;
    - Министерство на образованието, младежта и науката, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити;
    - Министерство на образованието, младежта и науката, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
    ДВ бр.59 от 02.08.2011 г.
    - Министерство на културата, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия
    ДВ бр. 60 от 05.08.2011 г.
    - Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване;
    - Постановление № 226 от 28 юли 2011 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
    ДВ бр.61 от 09.08.2011г.
    - Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 112 от 1995 г.);
    - Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
    ДВ бр.62 от 12.08.2011г.
    - Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
    ДВ бр.63 от 16.08.2011г.
    - Министерството на културата, Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (ДВ, бр. 25 от 2002 г.)
    - Наредба за изменение и допълнение на наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата (ДВ, бр. 50 от 2008 г.)
    ДВ бр.65 от 23. 08.2011г.
    - Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
    Юридическо направление на СБУ
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©