За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 19 Юли 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

Днес 12 септември 2011 г., в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование при следния дневен ред:
   
    1. Отчет за подготовката на новата учебна година 2011-12 година
    2. Отчет по изпълнението на проекти от отдел Структурни фондове на МОМН
    3. Разни
   
    По т.1 от дневния ред, докладва г-н Лазар Додев – директор на Дирекция „Организация и координация” в МОМН. Поради неизчерпателна справка от негова страна, Председателят на Синдиката на българските учители, направи предложение в срок до 16 септември на всички социални партньори да бъдат изпратени допълнителни справки свързани с - обхвата на деца в първи клас; справки за отпадащите ученици и причините за това; справки за общия брой паралелки 1-12 клас; информация за извършването на окончателните процедури по закриването, преобразуването и сливането на учебните заведения на територията на Р.България;
    От доклада по т.1 от дневния ред пролича, че към настоящия момент в голяма част от учебните заведения продължават ремонтните дейности, което неминуемо ще се отрази върху качеството на учебно-възпитателния процес, в тези училища, при започването на учебната година. Във връзка с това Синдиката на българските учители, предложи – Министерството на образованието, младежта и науката и Националното сдружение на общините в Република България, да намерят работещ механизъм и всички процедури по Закона за обществени поръчки да бъдат провеждани през месеците април и май всяка година. (протичащите ремонтни дейности при стартирането на учебната година, по правило са в ущърб на децата и учителите в системата).
    По т.2 от дневния ред, Синдиката на българските учители поиска пълен анализ на резултатите от отчетените проекти за интегриране на деца от малцинствата в образователната система.
    По т.3 от дневния ред, Синдиката на българските учители предложи на следващото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, да бъде разгледан проекто-бюджет 2012 и да бъде даден отчет от МОМН за периода май-септември за увеличаване на минималната, начална работна заплата на педагогическите кадри в системата на средното образование. Направено бе и предложение да бъде обсъдена политиката на МОМН по отношения на исканията на СБУ от месец май 2011 г, (свързани с проекто-бюджет 2012)и промяна на минималната, начална основна работна заплата на учителите от 450 лв. на 500 лв.
    Направено бе и предложение на следващото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, да бъде поканен и Вице-премиера и Министър на финансите – Симеон Дянков. Позицията бе подкрепена от всички социални партньори.
   
    Допълнителни подробности четете във в. „Учителско дело”.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©