За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 18 Май 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   За активен социален диалог и усъвършенствани компетентности за синдикалния актив от София-градНа 28 септември т.г. в конферентната зала на столичното 18 СОУ „Уилям Гладстон” се състоя традиционното есенно съвещание на експертния екип на СБУ с председателите на Общински координационни съвети, председателите и членовете на Синдикалните организации на СБУ в училищата, детските градини и обслужващите звена на територията на столицата. Обучението бе открито от председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева, която запозна участниците с политиките на Синдиката за устойчивото развитие на образователната система, с постигнатото през последната година и с произтичащите задачи пред синдикалните структури в началото на новата учебна 2011/2012 година. Тя открои основните приоритети в дейността на Синдиката в условията на икономическа криза, свързани с отстояване сигурността и стабилността на работните места; финансирането на средното образование; подобряването на материално-техническата база; повишаване нивата на началните работни заплати на заетите в средното образование и не на последно място формирането на нов модерен тип учител, способен да отговори на съвременните предизвикателства. Председателят на СБУ подчерта, че в основата на доброто управление са добрият социален диалог и доброто социално партниране на всички нива. Акцентира, че в условията на икономическа криза Синдикатът на българските учители постоянно търси допълнителни механизми за влизане на средства в учебните заведения и подчерта, че новото прегрупиране в 7 групи общини ще допринесе за по-добрия начин на финансиране на малките училища с Бюджет 2012 г. Политиките за намаляване процента на отпадащите ученици в средното образование и подобряване обхвата на децата в детските градини и на учениците в училище като: безплатните учебници до VII клас; безплатната храна; безплатния транспорт от първи клас до 16-годишна възраст; безплатните учебници от I до IV клас; безплатната храна на 5 и 6-годишните деца от детската градина и в началното училище; целодневната организация на работа в началния етап; поощряването на извънкласните и извънучилищните дейности и допълнителното им целево финансиране и др., са основни политики извоювани благодарение на последователните действия на Синдиката на българските учители. Лидерът на СБУ – Янка Такева изчерпателно отговори на всички поставени въпроси по време на дискусията, свързани с работното време на педагогическата колегия, допълнителните трудови възнаграждения и подробно разясни механизма и технологията за снабдяване с безплатно работно облекло, във връзка с новата наредба. Обсъдени бяха и въпроси, свързани с още приоритети в работата на СБУ - информационното осигуряване, организационното укрепване, социалния диалог, ролята на синдикалния лидер в учебното звено, доброто познаване на законовата уредба като предпоставка за сигурността на работното място, персонализиране грижите за синдикалните членове и отговорностите на синдикалния актив.
   

Павлина Петрова, експерт-юрист в Централата на СБУ разясни последните промени в Кодекса на труда и новостите в Кодекса за социалното осигуряване. В детайли, тя запозна участниците в съвещанието с измененията в нормативните документи, публикувани в Държавен вестник за периода от 1.07.2011 г. до 9.09.2011 г. : Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите в системата на народната просвета на Министерство на образованието, младежта и науката; Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища; Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7-годишна възраст и др.
    Есенната работна среща бе осъществена благодарение на добрата организация, създадена от Желю Иванов – главен експерт „Организационно направление” в Централата на СБУ и отговорник за региона и с любезното съдействие на Величка Стойчева – директор на 18 СОУ „Уилям Гладстон”. С отговори на поставени актуални въпроси от юридически и професионален характер в съвещанието участие взеха още: Гиго Йорданов, главен експерт в направление „Социално-икономическа защита” и Роза Костова – експерт-юрист в Централата на СБУ.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©