За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   16-дневна кампания против насилието над деца и жениЕдна от най-отблъскващите думи в речника е "насилие". То е още по- ужасяващо, когато е упражнявано над деца и жени. Често тихата драма на тези изтерзани хора остава скрита за обществото. Нека не забравяме, че насилието и тормозът могат да имат сериозни социални последици.
    Важността на проблема става причина на 17 декември 1999 г. с Резолюция 54/134 на Организацията на обединените нации 25 ноември да бъде обявен за Международен ден за премахване на насилието, упражнявано върху жени и деца. Целта е да се обединят усилията на правителствата, различни институции, организации и отделни личности за решаване на проблема.
    България активно участва в борбата срещу насилието над личността. Госпожа Янка Такева е председател на Обществения женски комитет - ХХІ век"/ОЖП/ към КНСБ и е вицепрезидент на Женския комитет към Паневропейския регионален съвет на Международната конференция на свободните профсъюзи. Тези организации са ангажирани с борбата за
    намаляване и отстраняване на насилието върху жените на работното място, в семейството и в обществената среда. Структурите на ОЖП и на Женския комитет на ПЕРС приемат редица декларации, защото активистите от тези организации смятат, че е необходимо правителствата на страните-членки на Европейския съюз да включат в своите мерки инициативи и политики за премахване на насилието над жените. На провелия се в Пловдив през изминалата седмица авторитетен форум за превенцията на насилието над деца и жени, организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в България, председателят на СБУ Янка Такева, изтъкна, че е необходима цялостна национална политика за превенция на насилието сред младите хора, изработване и прилагане на политики, стимулиращи отговорното родителство, засилването ролята на семейството и възпитателната функция на училището.
    Международният ден за елиминиране на насилието над жени всяка година поставя началото на 16-дневна кампания "16 дни против насилието, основано на пола", която завършва на 10 декември - Международен ден на правата на човека. Като синдикалист, считам, че в колективните трудови договори синдикатите трябва да договорят клаузи, свързани с подобряване условията на работа, равнопоставеност на половете и премахване на насилието на работното място. За да бъде решен този сериозен проблем, организациите и отделните хора трябва да отстояват своята гражданска позиция, активно да се намесват, когато станат свидетели на случаи на насилие. Но нека не забравяме, че всеки от нас е отговорен пред съвестта си и пред обществото за решаването на този сериозен проблем, за да няма повече "тихи драми" и разбити съдби.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©