За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

На 19.12.2011г. се проведе Отраслов съвет в МОМН при следния дневен ред:
    1. Информация за работата по Закона за предучилищното и училищното образование
    Докладва: Милена Дамянова – Заместник-министър
    2. Информация относно работата по държавния образователен стандарт за статута и развитието на педагогическите специалисти и директорите
    Докладва: Люба Александрова; Анелия Андреева
    3. Информация относно изпълнението на дейностите по национална програма „Квалификация”
    Докладва: Люба Александрова; Анелия Андреева
    4. Работни заплати и бюджет 2012 г. за образованието
    Докладва: Красимир Вълчев – Главен секретар
    5. Други
    Заседанието на Отрасловия съвет се ръководи от г-жа Милена Дамянова – Заместник-министър.
    По т.1 от дневния ред: По предложение на делегацията на СБУ се взе решение - след като МОМН приключи работата си по проекта на Закона за предучилищното и училищното образование, проектът да бъде обсъден със социалните партньори, а след това да бъде публикуван на сайта на МОМН за обсъждане от педагогическата колегия в продължение на един месец, преди внасянето му в Министерски съвет.
    СБУ предлага направените от членовете на СБУ предложения и препоръки да се изпращат в Централата на Синдиката, за тяхното обобщаване и отстояване.
    По т.2 от дневния ред: Председателят на СБУ категорично и аргументирано защити позицията на СБУ – Директорите на училища и детски градини в системата на средното образование са управленци, а не мениджъри. Постави изискването да се прецизира и уеднакви терминологията в разработените материали, както и разработките да се съгласуват по-добре с водещите световни практики и тенденции в педагогическата наука. ( Представеният от МОМН писмен материал е публикуван в раздел „Документи” на този сайт.)
    В тази точка за първи път пред социалните партньори беше представено и социологическо изследване, поръчано от МОМН на Изследователска социологическа агенция „Маркет линкс”, което предизвика сериозна дискусия.
    Представителите на СБУ на отрасловия съвет не приеха представения резултат, че едва ли не учителите искат да им бъдат отменени професионално-квалификационните степени и кариерното развитие със званията старши, главен учител и пр., а като заместител за всяка длъжност да се въведат някакви „степени”, които – както дискусията показа - се оказаха на този етап недостатъчно ясни дори за авторите на изследването.
    СБУ има готовност по своя линия да провери доколко действително е изразено такова мнение от изследваните учители и директори, с настояването всеки да поеме своята отговорност от неглижирането чрез това изследване на труда на учителите, и достигнатите от тях позиции в професионалното им развитие.
    По т.3 от дневния ред: МОМН обеща да предостави на социалните партньори писмена информация, която да бъде обсъдена на следващия отраслов съвет.
    По т.4 от дневния ред: Взе се решение да бъде сформирана работна група, която да работи по този проблем. Недоумяваме от позицията на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, които се обявиха против.
    По т.5 от дневния ред:
    1. Председателят на СБУ поиска за следващия отраслов съвет МОМН да предостави пълна справка за допълнителните плащания в системата ( СБКО, работно облекло, диференцирано плащане ).
    2. Председателят на СБУ аргументирано предложи МОМН да направи необходимото чрез промяна в Закона за местните данъци и такси да се отмени задължението на учебните заведения да плащат данък смет, или да се намери друг начин за решаване на въпроса.
    3. Председателят на СБУ попита изпратени ли са по общините средствата за обезщетенията при пенсиониране или напускане работа, на което бе отговорено, че средствата са преведени на 15.12.2011г. по общини.
    Препоръчваме на Председателите на ОбКС на СБУ да проследят достигат ли тези средства до учебните заведения.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©