За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 16 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Ръководството на СБУ се обръща към работещите в системата на средното образование и към всички членове на синдиката да подкрепят Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход

Уважаеми колеги,
   
    Все повече и повече граждани от цяла Европа се присъединяват към кампанията за събиране на подписи за Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход, чиято цел е да накара Европейския съюз сериозно да разгледа нашето искане за еманципаторна форма на социално осигуряване, което да сложи край на бедността и несигурността за всички времена.
   
    До момента 167 000 европейци подписаха петицията. Остава да извървим дълъг път до вълшебните 1 милион подписа, затова в оставащия последен месец нека вложим всичките си усилия да съберем нужните подписи. Времето изтича: на 14 януари 2014г. приключва петицията.
   
    НИЕ НЕ СМЕ СЕ ОТКАЗАЛИ!
   
    Примерът на Хърватска и Словения ни показват, че оставащите 800 000 подписа не са невъзможни. За забележително кратко време кампаниите в тези страни успяха да съберат огромен брой подписи, разбивайки очакванията и достигайки респ. 130% и 119% от квотите си. Още повече, другите Европейски граждански инициативи събраха по-голямата част от подписите си в последните дни преди крайния срок.
   
   
    Повече от всякога, всички заедно имаме нужда да подпишете петицията на интернет адрес: http://basicincome2013.eu/ubi/bg/peticija-na-egi/ или през интернет страницата на КНСБ.
    Възможна е и подкрепа на хартиен носител: http://basicincome2013.eu/forms/ECI-Support-Statements-Form-32-BG-BG.pdf като се спазят следните инструкции:
    1. Бланката може да се разпечатва двустранно на един лист хартия.
    2. Формулярът се попълва собственоръчно от пълнолетни български граждани.
    3. Всички полета са задължителни и се попълват с главни печатни букви.
    4. На един формуляр могат да се подпишат 3-ма поддръжници.
    5. Хартиеният формуляр се подписва само, ако гражданинът не се е подписал онлайн и обратно.
    6. Ако гражданинът не положи подпис, данните се въвеждат онлайн.
    7. Попълнени формуляри изпращайте не по-късно от 13.01.2014г. с препоръчана поща на адрес:
    ж.к. Младост 3, бл. 372, вх.А, ет.5, ап. 28
    София 1712
    Цветелина Каляшева
    8. Личните данни са защитени съгласно европейското законодателство. Моля, прочетете информацията върху бланката.
   
    ПРИЗОВЕТЕ всички Ваши познати да да подкрепят инициативата. Споделяйте във фейсбук, събирайте подписи по улиците, кажете на семейството си, приятелите, съседите, колегите, хората в кафенето и на стария Дядо Коледа (той трябва да има европейски паспорт!) да подпишат петицията преди да е станало твърде късно.
   
    РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА АКТИВНОСТ И ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ!
   
    БЛАГОДАРИМ ЗА СТАРАНИЕТО!
   
    ТО Е В ИНТЕРЕС НА ВСИЧКИ НАС!
   
   
    Еманципацията на Безусловния Базов Доход се определя от следните четири критерия: универсален, индивидуален, безусловен, достатъчно висок, за да се осигури достойно съществуване и участие в обществото.
    Универсален: По принцип всеки човек, независимо от възраст, произход, местоживеене, професия и т.н. ще има право да получи това разпределение. Затова заявяваме искане за правото на гарантиран безусловен базов доход в цяла Европа.
    Индивидуален: Всеки мъж, всяка жена, всяко дете имат право на базов доход на индивидуална основа и определено не на база на съжителство или на домакинство. Безусловният базов доход ще бъде независим от всякакви обстоятелства: семейно положение, съжителство или конфигурация на домакинството, или от доходите или имуществото на други домакинства или членове на семейството. Това е единственият начин да се гарантира неприкосновеността на личния живот и да се предотврати контрола върху други лица. Той дава възможност на хората да взимат собствени решения.
    Безусловен: Ние считаме, че базовият доход е човешко право, което не може да зависи от никакви предварителни условия, независим от задължения като платена работа, участие и полагане на общественополезен труд, или поведение в съответствие с традиционните роли на двата пола. Нито ще бъде предмет на доходи, спестявания или имуществени ограничения.
    Достатъчно висок: Сумата следва да осигури приличен стандарт на живот, който да отговаря на обществените социални и културни стандарти в съответната страна. Тя трябва да предотвратява материалната бедност и да дава възможност на индивида да участва в обществото. Това означава, че нетният доход, най-малко трябва да бъде в рамките на прага на бедността, в съответствие със стандартите на ЕС, което съответства на 60% от така наречения национален еквивалентен медианен нетен доход. Особено в страни, където мнозинството има ниски доходи и следователно средният доход е нисък, трябва да се използва алтернативен показател (например потребителската кошница от стоки) при определянето на размера на базовия доход, за да се гарантира достоен живот, материална сигурност и пълноценно участие в обществото.
    В резултат на настоящите модели на заетост и неадекватни социални системи за поддържане нивото на доходите (условни, с наличие на имотен ценз, недостатъчно високи), ние считаме, че въвеждането на безусловен базов доход е от съществено значение за гарантирането на основни права, особено за достоен живот, както са изложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.
    Преди всичко, безусловният базов доход ще спомогне да се предотврати бедността и ще предостави свобода на всеки отделен човек да определя собствения си живот и да участва цялостно в обществото.
    Безусловният базов доход ще помогне да се избегне социалното разделение, споровете и дебатите въз основа на завист и злоупотреби и техните последици, както и излишното скъпо, репресивно и изключително контролиране и инспектиране от страна на бюрокрацията. В качеството си на трансферно плащане, освободено от дискриминация и стигматизация, безусловният базов доход предотвратява скритата бедност и различни форми на заболявания.
    Безусловният базов доход води до социална свобода, помага на гражданите да се идентифицират с Европейския съюз и гарантира техните политически права. Той подкрепя реализацията на основните права. „ Достойнството на човешката личност е не само основно право само по себе си, но представлява фундамент на основните права". (официалното обяснение относно член 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз). "
   
    За повече информация пишете на: tsvetelina.kalyasheva@thebluebird.org
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©