За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Нормативни актове, публикувани в Държавен вестник от началото на м. декември 2011 г. до момента

бр.96 от 6 Декември 2011г.
    Постановление № 315 от 24 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование
    Решение за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022
    бр.97 от 9 Декември 2011г.
    Постановление № 326 от 2 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища
    Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
    бр.99 от 16 Декември 2011г.
    Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
    бр.100 от 20 Декември 2011г.
    Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.
    бр.102 от 22 Декември 2011г.
    Постановление № 346 от 16 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод", приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2010 г.
    бр.106 от 30 Декември 2011г.
    Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
   
    бр.107 от 31 Декември 2011г.
    Постановление № 368 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©