За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Нови перспективи на едно ползотворно сътрудничествоНа 16 януари т.г. председателят на СБУ Янка Такева и гостуващата на Синдиката на българските учители представителна делегация на Московската организация на Профсъюза на работниците от образованието и науката на Русия проведоха делова среща с министъра на образованието, младежта и науката проф. д-р Сергей Игнатов.
    По време на разговорите г-жа Такева представи накратко двустранните отношения и взаимодействието с руските колеги в професионален план и по актуални проблеми на синдикалното движение, като например организираните редица съвместни конференции за обмяна на положителен опит, свързан с иновациите в училище, с привличането и задържането на младите хора в учителската професия, с подобряване на учебни планове и съдържание, с безопасните условия на труд, извънкласните дейности, учителски отдих и т. н.
    Министър Игнатов сподели пред гостите, че сферата на образованието е сред малкото, получили увеличение на средствата в условия на икономическа криза в държавния бюджет на страната ни за 2012 г. Той изтъкна, че добрите политики, изградени в последните няколко години в средното образование у нас са благодарение на активното социално партньорство със СБУ. Като пример посочи квалификацията и кариерното развитие на учителите, осигурените безплатни учебници, транспорт и храна, целодневната организация на учебния процес, извънкласните и извънучилищни дейности, задължителния обхват на 5-6 - годишните в детските градини и предучилищни групи, изграждането на мрежа от защитени и средищни училища, допълнителното финансиране на образованието чрез проекти и програми, грижата за подобряване на материално-техническата база в училищата, както и социалните политики, залегнали в Колективния трудов договор за системата на средното образование.
    Проф. Игнатов информира още гостите, че у нас предстои приемането на нов закон за училищното образование, разработен съвместно със социалните партньори.
    От името на представителите на Московската организация на Профсъюза на работниците от образованието и науката на Русия заместник председателят на организацията Марина Иванова благодари на министъра за радушния прием и разказа за почерпания досега положителен опит на тяхната организация от дейността на СБУ. Тя представи и интересни проекти, по които работи Московската организация на Профсъюза на работниците от образованието и науката с младите учители.
    Гостите проявиха изключителен интерес и поставиха редица конкретни въпроси, касаещи образователната ни система, на които министър Сергей Игнатов и неговият екип – съветникът му Асен Александров – директор на столичното 51 СОУ „Елисавета Багряна”, началникът на кабинета му Лидия Данева и парламентарният секретар на МОМН Драгомир Маноилов, които също взеха участие в срещата, дадоха изчерпателни отговори.
    Участниците в срещата се обединиха около становището, че сътрудничеството и обменът на добри практики между образователната система у нас и в Москва ще продължи и занапред, разгръщайки се в нови перспективи. Основен двигател на инициативите ще бъдат двата учителски синдиката, а МОМН ще насърчава и подкрепя съвместните проекти.
   
   

Представителната делегация на Московската организация на Профсъюза на работещите в образованието и науката на Русия се срещна и с кмета на София Йорданка Фандъкова. В срещата участва председателят на СБУ Янка Такева, както и директорът на Дирекция „Образование“ на Столична община Мария Минчева. Г-жа Фандъкова приветства най-сърдечно своите колеги от Москва, като подчерта, че нейната професия преди всичко е учител. Тя изтъкна, че сферата на образованието е сред основните приоритети в работата й като кмет на София. Като даде за пример строителството и откриването на нови детски градини в столицата – само през тази година се завършват 8 сгради и започва строителството на 4 нови, а също и обновяването на материално-техническата база на училищата. Г-жа Фандъкова информира, че във все повече столични училища има засилен интерес към изучаването на руски език, а гимназиите, в които това е утвърдена традиция, поддържат тясна връзка и си сътрудничат с училища в Москва. Редица детски градини също вече са започнали двустранни контакти с колеги от Москва по обмяна на опит. Столичният кмет сподели пред гостите, че със Синдиката на българските учители има изградено много добро социално партньорство в името на общата цел - повишаване на качеството на образованието, с акцент и грижа към издигане на социалния и професионален статус на учителя.
    Председателят на СБУ Янка Такева и зам.-председателят на Московската организация на Профсъюза на работещите в образованието и науката на Русия Марина Иванова представиха накратко реализираните вече съвместни проекти между двете организации, както и някои бъдещи инициативи, свързани с обмяна на опит по работещи добри практики в сферата на образованието у нас и в Москва.
    Кметът на София Йорданка Фандъкова с присъщата любознателност на учител се поинтересува от това как са решени редица важни въпроси в Московската образователна система – финансирането, заплащането на учителския труд, децентрализацията в системата, интересът на младите към професията и др.
    По време на срещата бяха обсъдени и възможности за бъдещото сътрудничество в партньорство и със Столична община.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©