За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

На 13.02.2012 г. се проведе заседание на Отрасловия съвет за средното образование при дневен ред:
    1. Обсъждане увеличението на началните основни работни заплати по категория персонал в системата на средното образование
    Докладва: г-н Красимир Вълчев – Главен секретар на МОМН
    2. Представяне от социалните партньори на предварителни становища относно проекта на Закона за предучилищното и училищното образование
    Докладва: г-жа Милена Дамянова – Заместник-министър на образованието, младежта и науката и Председател на Отрасловия съвет
    3. Разни
   
    Участие в заседнието взеха: СБУ (председател – Янка Такева); НУС (председател – Аспарух Томов); СО към КТ „Подкрепа” (председател – Юлиан Петров); Съюз на работодателите в системата на народната просвета (председател – Самуил Шейнин); Сдружение на директорите в средното образование (председател – Стефанка Балева), Българска асоциация на частните училища (председател – Милка Славчева) както и други представители на тези организации.
    В заседанието взеха участие също: г-жа Аделина Белчева – представител на Парламентарната комисия по науката и образованието; г-жа Анелия Андреева, г-н Петър Зарев, г-н Асен Александров.
    По т.1 и т.2 от дневния ред се проведоха дискусии.
    По т.1 от дневния ред г-жа Янка Такева представи аргументите на СБУ в полза на искането за увеличението на началните основни работни заплати по категория персонал в системата на средното образование. Председателите и представителите на НУС, СО към КТ „Подкрепа” и СДСОРБ подкрепиха предложението на СБУ.
    Председателят С. Шейнин и другите представители на СРСНП изразиха несъгласието си с направените предложения, с аргументи, които в преобладаващото си мнозинство по наше мнение са неоснователни.
    Подробно беше обсъдена възможността да се увеличат с 30 лв. началните основни работни заплати, в училищата и детските градини, които не са достигнали нивата на работни заплати, предвидени в наредбата, за което са необходими около 7 млн. лв. Недоумяваме защо господата от СРСНП се противопоставят на тази справедлива и важна за системата стъпка, при положение, че по представената информация преходният остатък за 2011 г. е над 64 млн. лв. и се реализират редица икономии.
    Дискусията приключи с приемане на решение: МОМН, като се съобрази с поставените при дискусията въпроси и направените предложения, в най-кратки срокове да направи по-точни разчети за необходимите средства за увеличението и да организира публично обсъждане с участието на социалните партньори.
    По т.2 г-жа Такева представи направените предложения от СБУ за подобряване на проекта на закон. Тя акцентира най-вече на някои промени, които са наложителни, с оглед да се отговори на изискванията наложени от науката дидактика. Измежду многото важни предложения особено акцентира на две основни предложения на СБУ: 1. Да се въведе мандатност на директорите; 2. Атестирането на учителите да се извършва така, че да се гарантира тяхното достойнство и правото им на личностно и професионално развитие. Другите участници също представиха своите мнения и предложения по проекта.
    Г-жа Такева официално заяви, че СБУ няма да подкрепи проекта за нов закон, ако в него не се внесат основните предложения на Синдиката.
    По т.3. – разни: по предложение на СБУ, г-жа Милена Дамянова се ангажира да предостави в съответните институции за съгласуване - Наредбата за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена, с оглед да се ускори нейното прилагане.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©