За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Национален план обобщава мерките за насърчаване на равнопоставеността между мъжете и жените

Правителството прие Национален план за действие през 2014 г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Той е разработен в съответствие с новата европейска Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г., както и с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009-2015 г.). Целта на заложените мерки е да бъдат създадени нормативни гаранции, свързани с осигуряването на равни възможности на жените и мъжете.
   
    Специално внимание в Националния план за 2014 г. е отделено на изпълнението на мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на вземането на решения, изграждането на административен капацитет в органите на централната и местната власт, съдебната система, социалните партньори и обществото като цяло и повишаване на информираността и чувствителността по проблемите на равнопоставеността на половете и антидискриминацията. Борбата с насилието срещу жени във всичките му форми, включително домашното насилие, е също сред приоритетите на българските институции и организации за 2014 г.
   
    Изпълнението на Националния план ще се осигурява в рамките на одобрените средства по бюджетите на отделните министерства и организации за 2014 г., както и от алтернативно финансиране от други източници, които са описани в проекта на Плана.
   
    Проектът на документ беше публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1095.
   
    /информация от сайта на Министерски съвет/


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©