За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   „Час за Европа” – съвместен проект на СБУ и Европейския институтНа 7 и 8 май т.г. в Централата на Синдиката на българските учители стартира проектът „Час за Европа”, който се изпълнява от Европейския институт в партньорство със СБУ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз, подпрограма „Жан Моне” и е насочен към водещи учители в страната. Идеята е да се подобри капацитетът на българските преподаватели от средното образование да планират и провеждат със своите ученици часове, посветени на Европейския съюз. За тази цел ще се разработи учебно помагало „Час за Европа” за преподаване на теми, свързани с Европейския съюз и евроинтеграцията на страната ни, което ще съдържа изчерпателен, актуален и съобразен с нуждите на учителите материал - лекционни теми и практически упражнения за учениците. Помагалото ще се публикува в две версии: за ученици от прогимназиалния етап /от V до VII клас/ и от гимназиалния етап /от VIII до XII клас/. Етапът на разработването му обхваща процес на консултиране на съдържанието с преподаватели от всички райони в страната. Това ще стане на 6 регионални дискусионни срещи, освен тази в столицата, на 16 и 17 май в Пловдив, на 18 и 19 май във Враца и в други градове. В програмата им е включен и лекционен курс по някои аспекти на евроинтеграцията, които са от особен интерес за участващите учители. Дейностите по проекта включват и пилотен „час за Европа” в две столични училища, чиито преподаватели ще се подготвят с помощта на учебното помагало.
    Първата среща в Централата на Синдиката бе открита от неговия председател Янка Такева - „Ние, българските учители, трябва да бъдем не само активни граждани, но и да можем да отговорим на предизвикателствата на младите хора, които са вече граждани и на Европа, и на света, и са изключително любопитни за всичко случващо се в него. В тази посока също сме длъжни да дадем компетенции на новото поколение, които да им служат, да им помагат в глобалния свят, в обединена Европа. Познаването на европейските структури е изключително важно за развитието на България и от гледна точка на формирането на политиките в образователната система.”
    Участниците в проекта бяха поздравени и от Любов Панайотова, директор на Европейския институт, която представи дейността на тази независима гражданска организация. Основана през април 1999 г., в първия етап на своето развитие подпомага процеса на подготовката на България за нейното присъединяване към Европейския съюз, а след осъществяването на тази национална стратегическа цел работи за по-бързото и по-пълно интегриране на България в европейските структури, както и за подготовка на българското общество за ефективно участие във формирането и прилагането на европейските политики. Сътрудничеството на Европейския институт със Синдиката на българските учители е традиционно и ползотворно. „Затова, когато решихме да кандидатстваме по програмата „Жан Моне” в Изпълнителната агенция „Образование, аудиовизия и култура” на ЕС - естествен партньор бе СБУ, чрез „Час за Европа” да може заедно да помогнем на вас, като учители, като информирани и образовани хора да можете по-детайлно и компетентно да вникнете в конструкцията и политиките на Европейския съюз.” – изтъкна г-жа Панайотова
    За целите на проекта е проведено изследване в периода, който предхожда организирането на тези обучения. То бе представено от Борислав Мавров, програмен директор на Европейския съюз. Получените резултати са на база на представителна извадка – над 550 анкети - 61% от анкетираните са учители от гимназиалния етап и 39% са преподаватели на ученици от V до VII клас вкл. Въпросите са свързани с методологията на изработването на предвидените по проекта наръчници.
    Специален гост на регионалната среща в София бе евродепутатът Ивайло Калфин, който е и заместник-председател на Комисията по бюджета в Европейския парламент. Той поздрави организаторите на тази инициатива и благодари за възможността да бъде сред учителите, членове на СБУ - „ Синдикатът на българските учители е една от най-важните части на гражданското общество в нашата страна, с удоволствие съм работил със СБУ, освен това и темите са интересни.” Г-н Калфин говори за ролята на европейските институции и новите предизвикателства на растежа на Европейския съюз. „Трябва да имаме самочувствието на страна, която участва в правенето на политики в Европейския съюз, която си знае интересите, знае как да ги постига в една среда от 27 страни-членки и която много добре осъзнава каква е ползата и какво означава членството в ЕС. Добрата политика е ние да си знаем интересите дългосрочно, да сме активни - да предлагаме теми, да настояваме за тях, да търсим решения. Европейският съюз не е свързан с хора, които дават съвети и отпускат средства, Европейският съюз е въпрос на ценности. Вашият начин на мислене трябва да бъде на хора със самочувствие – ние сме част от тези ценности, част от това семейство и сме част от тези, които определят какво да се случва в ЕС” – е посланието, което той отправи към участниците в срещата.
    Присъстващите бяха запознати и дискутираха по въпроси, свързани с историята на ЕС и неговите институции след договора от Лисабон, с взаимоотношенията между ЕС и България, европейските програми и възможностите за финансиране, програмите в областта на образованието и младежта, мобилност, източниците на информация за Европейския съюз и др. Сред лекторите бяха и Юлияна Николова – съветник на министър-председателя на България, Милена Караангова, началник отдел „Информиране, разпространение, съпътстващи дейности” в Центъра за развитие на човешките ресурси, Виктория Баръмова, експерт по европейска интеграция в Европейския съюз и др.
    През вторият ден на срещата Янка Такева говори за ролята на Комисията по образование към Европейския парламент и на Европейския синдикален комитет по образование по отношение на политиките, свързани с развитието на образователните системи в страните, за някои добри практики и проблеми, които предстои да бъдат решени. Тя по-подробно се спря на някои предложения на Синдиката на българските учители, които стават основа за приемането на важни директиви за бъдещето на образованието. Например директивата за защита на човешкото достойнство и за преодоляването на всички форми на проявление на насилието в училище; за здравословни и безопасни условия на труд. СБУ смята, че в обединена Европа трябва да има правила, които да гарантират достоен минимален праг на работната заплата на учителя, независимо в коя държава работи. Важен акцент в изложението на г-жа Такева бе за новата роля на учителя – в социално-обществените процеси и от гледна точка на централното му място при обучението и възпитанието на младото поколение. - „В основата на доброто образование стои добрият учител – с компетенции, придобити чрез фундаментално базисно образование във ВУЗ, чрез поддържаща и развиваща квалификация.”
    Презентация на тема „Проблеми и предизвикателства пред образователната система на Македония в контекста на бъдещото членство на страната в Европейския съюз” представиха доц. Жидас Даскаловски от Университета „Св. Климент Охридски”, Битоля и Диоген Милевски от Училището за публични политики „Майка Тереза” към Центъра за публични политики в Скопие.
    В края на тази софийска дискусионна работна среща, нейните участници - учители, получиха специален сертификат.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©