За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 16 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Съвременното образование - изпреварващ фактор на бъдещия устойчив свят“Актуалните проблеми на изучаването на информацията в системата на изпреварващото образование”, “Средното и висшето техническо образование и индустриалното производство за бъдещ устойчив свят”, “Ноосферен завой в образованието”, “Педагогическа футурология и перспективи за иновационно развитие на обучението в началните класове”, “Знания, необходими за изход от еко-икономическата криза в устойчивото развитие” са само някои от темите, разгледани от международната научно-приложна конференция: „Съвременното образование - изпреварващ фактор на бъдещия устойчив свят”. Организирана от Европейската академия за иновации - София, Синдиката на българските учители, фондацията “Устойчиво развитие за България”, Международното общество за изучаване на иновациите - Виена, Московския държавен университет по радиотехника, електроника и автоматика, Руски културно-информационен център /РКИЦ/, The International Academy of Sciences, Education, Industry, and Arts - California, Сдружението „Обединени българи за устойчив свят”, Асоциацията на индустриалния капитал - София, тя се състоя на 22 май т.г. в РКИЦ - София.
    Актуалната и изключително интересна проблематика привлече вниманието на учени, научни работници, учители, сред които бяха и педагози от СОУ “Паисий Хилендарски” - с. Абланица, област Благоевград, експерти по различните аспекти на устойчивото развитие, представители на институции и на неправителствени организации. Виктор Михайлович Метьолкин, първи секретар на Посолството на Руската Федерация у нас и представител на Министерството на образованието и науката на РФ поздрави участниците и почетните гости, сред които бяха Станка Шопова, председател на фондацията “Устойчиво развитие за България” и Асен Александров, съветник на министъра на образованието и науката. Приветствие от името на Россотрудничество - федералната агенция по дейността на Сдружението на Независимите държави, на съотечествениците, живеещи зад граница и по международното хуманитарно сътрудничество, поднесе Виктор Баженов, директор на РКИЦ. Асен Александров поднесе поздравителен адрес от името на Сергей Игнатов, министър на образованието и науката. В него бе казано: “Настоящата конференция отговаря на предизвикателството за интегриране на идеята за устойчиво развитие във всички сфери на образователната система чрез съвместни усилия на управляващите, синдикатите, образователните структури, неправителствените организации, частната сфера, изследователските институти, извънучилищните структури и на всеки отделен човек.”
    “Преди пет години в Руския културно-информационен център проведохме редица конференции, които са намерили място в новите проектозакони за професионалното и за училищното образование - каза д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ при откриването на конференцията. - Конференцията, която през 2006 г. проведохме тук, помогна за въвеждането на изучаването на Информационни технологии в IV клас. Всички тези форуми, освен че повишават качеството на учебно-възпитателния процес и на квалификацията на учителите, провокират и провеждането на аналогични конференции в страната, каквато бе проведена в Абланица. Това дава възможност и за усъвършенстване на връзките между учителите и училищата, и преподавателите от университетите, което обогатява използването на интерактивните методи чрез информационните технологии в учебния процес.” Лидерът на СБУ добави, че организаторите на конференцията се стремят към обогатяване на образователния обмен между България и Руската Федерация, което има важно значение за осигуряване по-голямата мобилност на информацията.
    “Настоящият 21 век се отличава със специфични особености в развитието на образованието, науката и цялото общество. Сега протичат едновременно четири революции - научна, технологическа, информационна и образователна, които се отразяват на измененията на климата и на устойчивото развитите” - това каза проф. Константин Колин от Института по проблемите на информатиката към Руската академия на науките. Той е и председател на Международното общество за изучаване на информацията, със седалище във Виена, където членуват учени от 20 страни. В своята изключително интересна презентация “Актуалните проблеми на изучаването на информацията в системата на изпреварващото образование” той постави акцент върху направленията в развитието на хуманитарната революция и отличителните особености на информационната цивилизация, като акцентира върху разбирането за ролята на информацията в еволюцията на човека, природата и обществото, както и върху осигуряване достъпността на информацията до всички членове на обществото с цел преодоляване на информационното неравенство, което е изключително актуално и има значим принос в социалното разслояване на обществата. Проф. Константин Колин запозна участниците в конференцията с “информационния завой” в областта на философията и методологията на науката, във философията и антропологията, за новата парадигма в методологията на научното познание и представи системите на дълбоката виртуална реалност в методологията на познанието. Той подчерта, че според научните предвиждания, новото информационно общество и новата информационна култура ще се установят в световен мащаб в периода 2020-2030 г. Информационното неравенство ще стане глобален проблем, а на фона на деградацията на образованието ще се осъществява интелектуално разслоение на обществото и се снижават интелектуалните способности на младото поколение - процес, който се превръща в новата глобална заплаха за цивилизацията.
   

Проф. Стефан Воденичаров разгледа темата за “Средното и висшето техническо образование и индустриалното производство за бъдещ устойчив свят”, а доц. д-р Лидия Чурукова - за “Педагогическа футурология и перспективи за иновационно развитие на обучението в началните класове”. Доц. Стойчо Симов презентира проблематиката по темата “Знания, необходими за изход от еко-икономическата криза в устойчивото развитие”. “Ноосферен завой в образованието” бе темата, която представи академик Асен Богданов, почетен професор в Peninsula Institute – Калифорния, главен редактор на международното научно списание “E&M” smart education. На основата на електронното образование се преминава към smart - умно, интелигентно, образование като съвременен първообраз на бъдещото ноосферно образование, при което главното е изграждането на човека и неговото духовно развитие, бе неговата главна теза. “Информацията при професионалните заболявания” разгледа д-р Меджидиева, а д-р Меджидиев - “Информацията в мениджмънта на здравеопазването”. Катя Стоева, начален учител в с. Рупите, област Благоевград, разгледа темата за “Използване на електронно учебно съдържание в обучението по български език и литература в началните класове”.
    “Изключително важен е аспектът на устойчивото развитие, засягащ човешките ресурси - каза д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ. - Не може да се пренебрегва фактът, че структурата на населението и на учениците в класната стая се променя, тяхната мотивация за учене - също. Нужни са нови политики в образованието, които да дават знания, умения, капацитет на младите хора за включването им в пазара на труда и в обществения, икономическия и политическия живот като знаещи, грамотни граждани, осъзнаващи своето място и приноса си в развитието на обществото. Необходима е стратегия за устойчиво развитие, чиито конкретни политики започват от семейството и преминават през училището и обществото, като се нуждаят от цялостната подкрепа на обществото и на институциите. От решаващо значение е при тези политики да се имат предвид два кардинални момента. Първият - да бъде включен учителят при тяхното изработване. Вторият - приоритетни да бъдат политиките за ограничаване ранното напускане на образователната система. Без тези два акцента е немислимо устойчивото развитие на образователната система в бъдеще”.
    В края на форума акад. Асен Богданов съобщи, че са получени повече от 20 доклада от Руската Федерация и 15 от България - за задочно участие в конференцията. Той уточни, че те ще бъдат рецензирани и заедно с презентациите, направени по време на конференцията, ще бъдат публикувани в международното научно списание “E&M” smart education.
    Допълнителна информация можете да прочетете в предстоящия брой на в. "Учителско дело".


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©