За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 06 Юни 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Състоя се първото за 2014 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в средното образование
    На 15 януари 2014 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за 2014 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на Народната просвета, в което участваха представители на всички социални партньори. Мукаддес Налбант, зам.-министър на образованието и председател на Съвета, поздрави присъстващите и пожела през Новата година да има по-малко нерешени проблеми, повече оптимизъм. „Чрез партньорство, толерантност и коректност да стигнем до добри решения в образованието.” - бе посланието на г-жа Налбант.
    Янка Такева, председател на СБУ изрази неудовлетворение от факта, че заседанията на Отрасловия съвет се провеждат на големи промеждутъци от време /последното е било на 11 ноември м.г./, предвид многото и важни задачи в системата на средното образование. Мнение, споделяно и от президента на КНСБ Пламен Димитров. Бе изразено и виждането, че е важно и министърът на образованието и науката Анелия Клисарова да чуе мнението на Синдиката на българските учители и на останалите социални партньори по важните теми, например увеличението на работните заплати в средното образование.
    Заседанието премина при следния дневен ред:
    1. Бюджет 2014. Указание за прилагане на делегираните бюджети - подготовка и процедури.
    2. Информация за изпълнение на Постановление № 239 на МС от 18 октомври 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи извънучилищните образователни звена.
    3. Обсъждане на възможностите за увеличение на работните заплати в училищата, детските градини и извънучилищните образователни звена през 2014 г.
    4. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж”.
    По първите две точки докладва Соня Кръстанова, главен секретар на МОН и директор на дирекция „Финанси”. В резултат на представената информация и проведените разисквания бяха взети следните решения:
    1. След публикуването на Постановлението за изпълнението на бюджета за 2014 г, до 4 работни дни, МОН да подготви окончателния вариант на Указание за прилагане на делегираните бюджети, което да бъде съгласувано със социалните партньори.
    2. Наредбата, касаеща транспортните разходи за учители, съгласно Закона за бюджета на Република България, да бъде съгласувана със социалните партньори, преди да бъде внесена в Отрасловия съвет.
    3. Разпределението на средствата по националните програми да бъде съгласувано със социалните партньори, членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.
    В дневния ред на заседанието, по настояване на Синдиката на българските учители, бе включено и обсъждане на възможностите за увеличение на работните заплати в училищата, детските градини и извънучилищните образователни звена през 2014 г. Председателят на СБУ Янка Такева обоснова необходимостта и посочи възможностите на системата това да се случи. По разчети на Синдиката, в зависимост от броя на учениците в училищата и детските градини, увеличението на работните заплати е възможно между 4% и 8%. СБУ настоява и за единна система за формиране на работната заплата. За целта в Наредба 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета трябва да бъдат включени и правилата за формиране на работните заплати на директорите.
    По т. 3 от дневния ред бяха приети следните решения:
    1. Социалните партньори, членове на Отрасловия съвет, да бъдат своевременно информирани за размера на преходните остатъци за 2013 г.
    2. Да бъде сформирана работна група с участието на социалните партньори, която след 31 януари т.г. да направи предложение за увеличаване на работните заплати на работещите в системата на средното образование.
    По т. 4 от дневния ред на заседанието, информация за изпълнението на предходната Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси и програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”, която обхваща периода 2014-2020 г., представи Стоян Цонев директор на дирекция „Структурни фондове и европейски програми” в МОН. Преди началото на презентацията, той благодари на г-жа Такева за нейното конструктивно участие в работната група при разработването на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”.
    Предоставената информация по двата проекта можете да видите и на сайта на МОН. Бе съобщено още, че в скоро време ще бъдат качени за обсъждане проектът на Националния план и на Стратегия за развитие на педагогическите кадри.
    Таня ЛЕОНИДОВА
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©