За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 16 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Удължава се срокът на изразходване на предоставените средства по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа"

Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на Решение № 310 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.
   
    С проекта на решение се предлага промяна, свързана с Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа". Ежегодно се предоставят средства по програми за оптимизация на училищната мрежа, включващи ремонт на училища, подобряване на материално-техническото оборудване и създаване на условия за столово хранене. С предложената промяна правителството удължава срока на изразходване на предоставените по програмата средства през 2009 г., 2010 г., 2011 г. по предназначението им до края на 2012 г.
   
    По този начин се дава допълнителна възможност бенефициентите да реализират основната цел - осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование за всяко дете.
   
    Втората промяна - в Приложение № 2 към т. 1, буква „б" цели прецизиране на наименованието на юридическо лице - бенефициент по Национална програма „Квалификация": наименованието „Център за подготовка на ученици за олимпиада“ се заменя с „Учебен център – база Център за подготовка на ученици за олимпиада“.
   
    Приемането на документа не води до пряко и/или косвено въздействие върху държания бюджет.
    /информация - сайта на МС/


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©