За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 19 Юли 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Световен ден на учителите: ролята на ЕС

На 5 октомври светът отбелязва с признание ролята на учителите за развитието на талантите на младите поколения. Изискванията към хората, упражняващи тази важна професия, нарастват непрекъснато в днешния динамичен век. Какво може да направи ЕС за тях? Учители от България и Швеция, които посетиха Европейския парламент тази седмица, споделиха някои идеи, сред които налагане на задължителни минимални норми в областта на образованието и развитие на програмите за международен обмен за преподаватели.
   
    Г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе в ЕП заедно с група учители на 3 октомври. Според нея учителите са сред онези, които трябва да дадат отговор на новите предизвикателства в Европа, породени от икономическата криза.
   
    "Европа не може да се справи с бедността, безработицата, ксенофобията, ако хората не получават подходящо образование", каза тя. "Учителите са натоварени с важната мисия да съдействат за личностното развитие на нашите деца и затова те имат своята значима роля за развитието на обществото."
   
    Г-жа Такева би искала квалификацията на учителите и финансирането на образователната система да бъдат обявени за приоритети. "Европейският съюз може да допринесе с налагането на минимални задължителни норми в областта на образованието - например, с определянето на минимален дял на средствата за образование в размер на поне 6% от брутния вътрешен продукт и с въвеждането на минимални размери на работната заплата на учителите. ЕС трябва да регламентира и поддържането и развиването на квалификацията на учителите".
   
    Обогатяване на знанията и уменията
   
    Дан Свенсон, който посети Парламента на 2 септември с група ученици и учители от южна Швеция, вижда друга важна роля за ЕС - предоставяне на възможности да се запознаят с това как работи друга образователна система. "Много ценно е ценно да се види отвътре как се преподава и какви са педагогическите подходи в други страни", каза той.
   
    Г-н Свенсон смята, че много учители се страхуват да отидат в чужбина - "те гледат на класната стая като своето царство", а ако участват в програма за обмен, "кой би се погрижил за уроците, за ежедневната работа?".
   
    Примери за европейски програми за обмен са "Коменски", която позволява на млади хора и на работещи в образователната сфера да опознаят различните европейски култури, езици и ценности, както и "Еразъм", която се фокусира върху сферата на висшето образование.
   
    Г-жа Мария Енгман, учител по политически науки от същата шведска група, смята, че посещения в европейските институции като това, в което тя участва, придават ценно усещане за конкретност и автентичност на ЕС. Тя би искала да има повече възможности за посещения на институциите на ЕС, тъй като това подобрява осведомеността на учениците и стимулира тяхната гражданска активност.
    Източник: Европейски Парламент
    Дата:05.10.2012г.
    http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20120928STO52511/html/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©