За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ПРЕДЛОЖЕНА Е ЗАКОНОВА УРЕДБА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Правителството предлага на Народното събрание да приеме закон за доброволчеството. Неговата цел е да бъдат регулирани правните отношения на доброволчеството като основа за насърчаване на активната гражданска позиция, развитието на гражданското общество и засилването на солидарността.
   
    Доброволческата дейност е дейност извън трудовите и служебните правоотношения на доброволеца, извършва се при условията на сключен договор за полагане на труд или предоставяне на услуги без получаване на възнаграждение. На доброволеца се възстановяват само предварително уговорени във връзка с дейността разходи. Той има право на подходящо обучение или професионална квалификация, свързани с извършването на доброволческата дейност, както и на застраховка за сметка на доброволческите организации срещу злополука при или по повод извършването на доброволческа дейност.
   
    Доброволческите организации и формирования ще водят регистър на доброволците, които освен български граждани, могат да бъдат граждани на държави от Европейския съюз или трети страни. Доброволци могат да бъдат и непълнолетни лица, но само с писмено съгласие на законния си представител, като извършват доброволческите дейности под прякото ръководство на квалифициран пълнолетен ръководител.
   
    Доброволчеството може да бъде краткосрочно (до 30 дни в рамките на една календарна година) и дългосрочно (за период, по-голям от месец).
   
    Предлаганият законопроект цели ясно да се определи и стимулира доброволческата дейност. Той е израз на държавна воля, чрез която се отчита значимостта на доброволчеството като израз на гражданско участие, допринасящо за хармоничното развитие на обществото, за икономическото и социалното сближаване. Поради тази причина в проекта е предвидено държавата да подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез финансови, икономически и други облекчения и стимули, определени в съответните закони.
   
    Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на Министерството на културата.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©