За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Стартира информационна кампания за новите схеми “На път” и “Ново работно място”

Уважаеми колеги,
   
    Стартира информационна кампания по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “На път” и “Ново работно място”. В периода 05-09.11.2012 г. в 9 града в страната екипи на Агенцията по заетостта ще представят и разясняват на работодателите възможностите и насоките за кандидатстване по двете нови схеми на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
    Първият информационен ден ще се проведе на 5 ноември, от 10.00 до 17.00 ч. в “София Принцес хотел”, зала “Европа”. Срещите с представителите на бизнеса ще се проведат последователно във Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Благоевград. Графикът на информационната кампания е приложен.
    Схема “На път” предоставя на работодателите финансиране за организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца. Ще могат да пътуват работници от населени места, които са отдалечени до 100 км от фирмата или предприятието, където работят. Общият бюджет на схемата е над 20 млн. лв. Размерът на помощта, от която работодателите могат да се възползват, е от 20 000 лв. до 390 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата е 11 януари 2013 г.
    Схемата накратко:
    Ø Бюджет 20 485 201 лева
    Ø Минимален размер на помощта - 20 000 лева
    Ø Максимален размер на помощта - 390 000 лева
    Ø Допустими кандидати - Работодатели
    Ø Допустимо е партньорство между работодатели
    Ø Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място (до не повече от 100 км ) от работодателя за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца
    Ø Не се изисква съфинансиране
    Ø Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място – 15 000
   
   
    Схема “Ново работно място” има за цел да насърчи бизнеса да осигури обучение и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст за период от 6 до 12 месеца. На работодателите се осигурява подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новото работно място. Схемата е с бюджет от 18 млн. лв. и ще осигури обучение и заетост на повече от 2 000 млади хора в страната. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември 2012 г.
    Схемата накратко:
    Ø Бюджет 18 000 000 лева
    Ø Минимален размер на помощта - 20 000 лева
    Ø Максимален размер на помощта - 390 000 лева
    Ø Допустими кандидати - Работодатели
    Ø Целева група – безработни младежи до 29-годишна възраст
    Ø Професионално обучение и обучение по ключови компетентности
    Ø Предоставяне на средства за възнаграждения за период от 6 до 12 месеца на база минимален осигурителен доход за длъжността
    Ø 40 % кръстосано финансиране
    Ø Не се изисква съфинансиране
    Ø Брой лица, включени в обучение – 2 200
    Ø Брой лица, включени в заетост след обучение – 2 000
   
    На сайта на СБУ в раздел ДОКУМЕНТИ/ Документи ще намерите и графика за провеждане на информационна кампания за новите схеми “На път” и “Ново работно място”
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©